Aktive børn – syv timer om ugen

Hvis børn i Danmark bevægede sig noget mere, ville det styrke deres motoriske udvikling og deres indlæringsevne. Regeringen ønsker, at alle børn skal være fysisk aktive mindst en time om dagen, og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) er parat til at hjælpe regeringen med at opfylde målsætningen.
20. mar 2012
Hvis børn i Danmark bevægede sig noget mere, ville det styrke deres motoriske udvikling og deres indlæringsevne. Regeringen ønsker, at alle børn skal være fysisk aktive mindst en time om dagen, og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) er parat til at hjælpe regeringen med at opfylde målsætningen.

Mange danske børn er fysisk inaktive og må kæmpe mod overvægt, indlæringsproblemer og dårlige sociale egenskaber. Ved skolestart mangler disse børn de motoriske forudsætninger for at kunne opleve en glæde ved at bevæge sig, og det hindrer dem i at få grundlagt livslange og sunde motionsvaner.

Regeringen har blik for problematikken og har i sit regeringsgrundlag en ambition om, at børn og unge i Danmark skal være fysisk aktive mindst en time om dagen. I DIF bakker vi op om den målsætning, og vi vil hjælpe til med at få ambitionen omsat til virkelighed. Vores vision er, at vi i Danmark udvikler en Generation Aktiv, som gør brug af leg og bevægelse i alle mulige sammenhænge, og vi har mange bud på, hvordan vi når derhen. Her er tre af dem:

Et inspirerende idrætsfag
Idrætsfaget i folkeskolen skal udvikles og gøres mere interessant. Vi skal væk fra den virkelighed, hvor især de ældste elever finder på alle mulige undskyldninger for at slippe for at deltage i idrætstimerne. I stedet skal eleverne stå i kø for at deltage, fordi idrætstimerne er så inspirerende, at eleverne mærker, at fysisk læring kan være lige givende som mental læring. DIF-idrætten har over 80 forskellige idrætsgrene på programmet. Hvis eleverne med kyndig instruktion bliver præsenteret for et varieret idrætsbillede, så er der langt større chance for, at den enkelte elev finder en aktivitet, der passer til ham eller hende.

Det vil vi i DIF-idrætten gerne bidrage til. Og derfor ser vi også gode perspektiver for idrætsfaget i det forsøg med tolærerordningen, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini for nylig har offentliggjort, og som ministeren fortjener ros for.

Forpligtende partnerskaber
Børne- og undervisningsministeren, sundhedsministeren, kulturministeren, social- og integrationsministeren og idrætten skal nedbryde barriererne. Vi skal danne et partnerskab og lave konkrete initiativer, der sikrer, at børn og unge møder idrætten gennem hele deres opvækst. Det gælder fra børnene er helt små. Her er vi allerede i dag på banen – blandt andet med det nyudviklede idrætskoncept” Rend og hop med Oliver”. Det skal nå ud til 20.000 børnehavebørn og hjælpe pædagogerne med at udvikle børnenes motorik gennem leg og bevægelse. Vi kan også bidrage med vores erfaringer fra landets ca. 100 DIF-certificerede idrætsbørnehaver.

Anerkend træneruddannelsen
I DIF-idrætten har vi 130.000 trænere. Mange af dem har gennemført vores træneruddannelser fra grunduddannelse til diplomniveau. Disse trænere repræsenterer en enorm viden om, hvordan man motiverer børn og unge til at bevæge sig. Alligevel mangler der i Danmark en bred anerkendelse af træneruddannelsen. Vi foreslår, at træneruddannelsen gøres kompetencegivende også uden for idrættens snævre verden, så uddannelsen kan meritoverføres og kombineres med eksempelvis studier på pædagog- og lærerseminarerne. Og vi ser for os, at idrætstrænerne gives undervisningskompetence i folkeskolens idrætsundervisning.

Syv timer om ugen kan blive til virkelighed, hvis staten og kommunerne gentænker rammebetingelserne for idræt og fysisk aktivitet. Bliver DIF-idrætten inkluderet i den proces, så tager vi gerne et medansvar for at få ambitionen ført ud i livet.

Indlægget har været bragt i flere regionale dagblade.