DIF mener: Værn om idrættens frivillige

1. okt 2011

To aktuelle sager har skabt unødig tvivl om vilkårene for idrættens frivillige, der er den største frivillige sektor i Danmark. Begge sager er principielle, fordi de frivillige stod over for at blive ramt på pengepungen blot for at gøre en indsats i lokale idrætsforeninger til glæde for medlemmerne og samfundet. En sådan økonomisk bet for de frivillige ville kunne skræmme nuværende og potentielle frivillige langt væk fra foreningsarbejdet.

Først den temmelig alvorlige Virum-sag, hvor ni bestyrelsesmedlemmer fra Virum Sorgenfri Håndboldklub blev stævnet af Lønmodtagernes Garantifond og SKAT og i første omgang delvist blev dømt for at have handlet uansvarligt i forbindelse med klubbens konkurs i 2002.

I august i år frifandt landsretten imidlertid de frivillige til stor glæde og lettelse for de implicerede, som kollektivt stod over at skulle have betalt mange hundrede tusinde kroner. DIF har hele vejen støttet de frivillige moralsk og dækket sagens betydelige omkostninger. Med sagens udfald er der sat en tyk streg under, at det ikke fører til økonomiske konsekvenser for den enkelte frivillige at være med i bestyrelsesarbejde - så længe man naturligvis handler ansvarligt.

En anden principiel sag finder vi i midtjyske Hammerum IF. Her har klubben valgt at indføre et differentieret kontingent for at få flere frivillige hænder, og det med stor succes. Ordningen betyder, at forældre til børn og unge i fodboldklubben, der ikke hjælper til som frivillige, betaler dobbeltkontingent, mens foreningsaktive forældre blot betaler det normale kontingent. Den lokale skatteforvaltning meddelte imidlertid, at forældrenes frivillige indsats ville blive beskattet, fordi værdien af kontingentbesparelsen opnås ved at hjælpe til og derfor er at sammenligne med løn og således skattepligtig.

DIF er helt uenig, og har da også meddelt dette til Hammerum IF, og er klar til at støtte, hvis SKAT skulle vælge at rejse en sag. Kontingentmodellen har som forudsætning, at alle forældre til børn og unge i foreningen hjælper til. Dermed er det ikke de aktive forældre, der opnår en skattepligtig rabat, men de forældre, der ikke giver en hånd med, som får en ekstra udgift.

Begge sager er på alle måder uheldige. Det nytter ikke, at det offentlige laver benspænd for idrættens frivillige. Værn i stedet om de omkring 500.000 frivillige i dansk idræt, som driver de lokale idrætsforeninger i deres fritid til stor glæde for børn, unge, voksne og seniorer.