Idrætsinvesteringer skaber vækst og sundhed

Et centralt tema i valgkampen er, hvordan dansk økonomi kommer tilbage på vækstsporet. Et oplagt sted at begynde er at investere i idrættens fysiske infrastruktur, hvor der er et efterslæb i milliardklassen på vedligeholdelse af haller. Det vil skabe beskæftigelse og understøtte, at flere dyrker idræt – og dermed får en sundere livsstil.
7. sep 2011
Et centralt tema i valgkampen er, hvordan dansk økonomi kommer tilbage på vækstsporet. Et oplagt sted at begynde er at investere i idrættens fysiske infrastruktur, hvor der er et efterslæb i milliardklassen på vedligeholdelse af haller. Det vil skabe beskæftigelse og understøtte, at flere dyrker idræt – og dermed får en sundere livsstil.

Alt for mange idrætsfaciliteter trænger til en renovering. Idrætsudøvere oplever nedslidte haller, facader, uhumske omklædningsrum og toiletfaciliteter. Der er grelle eksempler på skimmelsvamp, og i en hal på Sjælland har man måttet aflyse håndboldtræningen, når det regnede, fordi der var hul i taget.

Vi ved, at vedligeholdte og moderne idrætsfaciliteter har kæmpe betydning for idrætsdeltagelsen. Fx vil hvert tredje barn og ung vil dyrke mere idræt - håndbold, badminton, gymnastik, svømning eller andet - hvis der var bedre faciliteter i nærheden af hvor de bor.

De fleste haller er fra før 1983. En helt ny undersøgelse fra Lokale- og Anlægsfonden viser, at efterslæbet på vedligeholdelse af idrætshaller skønnes til at være mellem 3,9 og 8,8 milliarder kroner.

DIF mener, at staten skal tage et medansvar for at få rettet op på situationen. Renovering af idrætsanlæg bør være en del af alle kommuners vedligeholdelsesplaner. Men med det enorme efterslæb i milliardklassen kan kommunerne ikke løfte opgaven alene med en i forvejen presset økonomi. Alene svømmehallerne koster mange millioner at renovere.

Ikke kun vi i Danmarks Idræts-Forbund (DIF) mener, at staten bør tage et medansvar. Hele 71 % af de folketingskandidater, der for nylig deltog i en DIF-rundspørge, svarer ja til at staten skal tage et medansvar for at få renoveret og vedligeholdt idrætsfaciliteter. Det er et politisk signal, vi hilser meget velkommen.

De nedslidte idrætsanlæg skal højere op på politikernes dagsorden – både i folketing og kommuner. Samfundsøkonomisk giver det god mening at investere i idrætsanlæg for at få gang i væksten. Og ud fra et sundhedsperspektiv er der store gevinster ved at flere bevæger sig mere. Som samfund kan vi ikke være tjent med, at børn, unge, voksne og seniorer.