Foreninger med voksenmedlemmer straffes

6. apr 2011

I dag bliver idrætsforeninger med mange voksenmedlemmer sorteper i de kommuner, der fordeler lokaletilskud ud fra foreningernes medlemssammensætning. Det vil DIF ændre på. Anledningen er her nu, hvor Folkeoplysningsloven skal revideres i 2011. DIF har fremsat sit ønske til undervisningsministeren om at få fjernet diskriminationen af voksne over 25 år, og forslaget er kommet med i den netop offentliggjorte rapport fra Folkeoplysningsudvalget.

Vi kan se på DIF's medlemstal for motionister mellem 25 og 60 år, at de voksne bliver færre og færre i den organiserede idræt. Denne aldersgruppe indeholder tilmed et stort potentiale for idrætsforeningerne, og DIF-idrætten vil ikke se passivt til, mens de voksne stopper med idræt, eller skifter over til fitnesscentre.

DIF satser målrettet på at knække kurven og få flere end de nuværende 413.000 voksenmedlemmer. Et formål med DIF's nye udviklingspulje er netop at hjælpe og støtte specialforbundene økonomisk med at få mange flere voksne ind i foreningerne. Golf, svømning, orientering og gymnastik har allerede sat målrettede projekter i gang i år for at få flere medlemmer i den aldersgruppe.

Hvis det lykkes DIF at få fjernet den uhensigtsmæssige lovbestemmelse, så foreninger ikke længere kan blive straffet for at have mange voksenmedlemmer, vil det med ét slag få positiv betydning for flere tusinde idrætsforeninger. De vil nemlig få et større incitament til at hverve voksne. Også til gavn for børn og unge i foreninger med mange medlemmer over 25 år, fordi disse foreninger i mange kommuner jo får et reduceret lokaletilskud i kraft af den nuværende folkeoplysningslov – og dermed har færre penge til at udvikle foreningens aktiviteter.

DIF ser frem til arbejdet i den arbejdsgruppe, som er nedsat af Undervisningsministeriet, som skal se på rapportens forskellige anbefalinger. I øjeblikket ser det ud til, at lovforslaget fremsættes inden sommerferien 2011 - forhåbentlig med et nyt syn på voksenmotionister.