DIF mener: Husk skolelærerparagraffen!

Det er forbudt for en træner at have at forhold til sine udøvere under 18 å, men DIF vil gerne bevare proportionerne og der er ingen grund til at dramatisere forholdene i idrætsforeningerne på baggrund af den nye undersøgelse om seksuelle krænkelser i dansk idræt.
1. nov 2010
Det er forbudt for en træner at have at forhold til sine udøvere under 18 å, men DIF vil gerne bevare proportionerne og der er ingen grund til at dramatisere forholdene i idrætsforeningerne på baggrund af den nye undersøgelse om seksuelle krænkelser i dansk idræt.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at otte procent af de 13-17-årige børn og unge i idrætsforeningerne har haft et seksuelt forhold til deres træner.
Undersøgelsen viser dog samtidig, at det kun er godt 1,5 procent af de 13-17-årige, der har haft en overvejende negativ oplevelse af det intime træner/udøver-forhold. Undersøgelsen fortæller ikke noget om, hvorvidt der er tale om kæresteri mellem jævnaldrende trænere og udøvere, eller om der er tale om forhold, hvor træneren er betydeligt ældre end udøveren.

Pas på med at dramatisere
Hver eneste sag om pædofili og overtrædelse af skolelærerparagraffen er en sag for meget. Det hersker der ingen tvivl om. Men når det er sagt, vil DIF gerne bevare proportionerne og advare mod at dramatisere forholdene i idrætsforeningerne på baggrund af undersøgelsen fra Syddansk Universitet. For selv om det er ulovligt for en 18-årig træner at have et seksuelt forhold til en 16-årig idrætsudøver, anser DIF det ikke for værende lige så forkasteligt, som hvis det fx er en 50-årig træner, der har et forhold til en 16-årig udøver.

DIF vil dog på baggrund af undersøgelsen endnu engang understrege over for foreningerne, at det er forbudt for trænere at have seksuelle forhold til deres unge udøvere. Bliver en 18-årig træner kæreste med en 16-årig udøver, bør træner/udøver-forholdet ophøre med det samme.

Frygt ikke idrætsforeningerne
DIF vil også som hidtil anmelde sager, som man finder, er særligt grove brud på skolelærerparagraffen, og som opfylder skolelærerparagraffens intentioner om at beskytte unge elever mod seksuel udnyttelse fra meget ældre lærere, undervisere og trænere.

Fremover vil DIF fortætte med at lave oplysningskampagner for foreningerne om skolelærerparagraffen, der forbyder disse træner/udøver-forhold, da det er DIF’s erfaring, at oplysningskampagner er et effektivt redskab i den sammenhæng. Sammenholdt med lovgivningen om børneattester findes der derfor i dag de nødvendige redskaber til at forhindre seksuelle overgreb i idrætsforeningerne, så danskerne ikke behøver frygte at sende deres børn til idræt i idrætsforeningerne.