Idrætter

Gymnastik og fitness

Ved DM-ugen er GymDanmark repræsenteret ved:

  • TeamGym

  • Idrætsgymnastik

  • Trampolin

  • Functional Fitness Challenge 22

Teamgym

TeamGym er det perfekte mix af rytmiske bevægelser og kraftfulde spring. En holdsport for både mænd og kvinder og den mest populære gymnastikform i GymDanmark. TeamGym er alsidig og fokuserer på både koordination, rytme og kraft. Teamwork og teknik spiller en stor rolle, når den rytmiske serie tager form og delelementer sættes sammen til færdige spring.

TeamGym er en holdsport, hvor man:

- Udfører en rytmisk serie til fri musik
- Springer på måtte og sammensætter en række spring til én serie
- Springer i trampet, (som er en lille skrå trampolin) hvor man f.eks. springer en salto

Alle konkurrencer foregår som hold af 6-10 gymnaster i enten herre-, dame- eller mixrækken. På mixholdene skal der være 50 pct. af hvert køn. Internationalt set konkurreres der i TeamGym på Europæisk niveau, hvor særligt de nordiske lande dominerer de bedste rækker.

Læs mere om TeamGym

Idrætsgymnastik

Idrætsgymnastik rummer mange forskelligartede udfordringer og er en sport mange husker som ’redskabsgymnastik’. Gennem grundtræning arbejder man sig bl.a. hen i mod at kunne ”stå” i ringene, svinge benene over hesten og balancere på bommen. Man får trænet både balance, smidighed, reaktionsevne, koordination og styrke. Idrætsgymnastik er dybt fascinerende, både for gymnaster og tilskuere.

Idrætsgymnastik tager udgangspunkt i den individuelle øvelse hvor man konkurrerer i:

- Mandlig Idrætsgymnastik (seks discipliner): Øvelser på gulv, bensving, ringe, hest, barre og reck
- Kvindelig Idrætsgymnastik (fire discipliner) : Øvelser på hest, forskudt barre, bom og gulv

Både kvinder og mænd konkurrerer i forskellige discipliner og konkurrencerne udkæmpes både individuelt og for hold. Internationalt set konkurreres der i Idrætsgymnastik i hele verden, herunder til OL.

Læs mere om Idrætsgymnastik

Trampolin

Trampolin er koordination og kropskontrol, med frit svæv i op til 8 meters højde. Trampolinspring sker i “den store trampolin” og er noget, der fascinerer de fleste og ikke uden grund. Trampolin er frit svæv i luften under udfoldelse af total kropsbeherskelse: rotation, styrke, balance og elegance.

Gennem grundtræning trænes der styrke, balance og koordination for at nå målet om fuld kropskontrol i luften. Foreningerne lægger stor vægt på sikkerheden. Det er derfor altid træneren, som afgør, om udøveren er parat til at gå videre med et sværere spring som f.eks. fra salto til dobbeltsalto.

Konkurrence i Trampolin
- To øvelser á 10 spring

I trampolin konkurrerer man som hold, synkront og individuelt. Konkurrencen består af to såkaldte øvelser, som hver består af 10 spring, som springes i træk. I første øvelse skal alle springerne opfylde en række krav. På den måde sikrer man, at springerne laver øvelser af nogenlunde samme sværhedsgrad, og at de derfor primært bedømmes på, hvor flot og korrekt, de springer. Anden øvelse er fri, så springerne sammensætter selv deres øvelse. Springerne bliver bedømt på, hvor korrekt de springer, og hvor svær deres øvelse er, samt hvor højt de springer. Sværhedsgraden afhænger af, hvor mange saltoer og skruer, der er, og i hvilken position de udføres.
Internationalt set konkurreres der i Trampolin i hele verden, herunder til OL hvor Danmark har haft en trampolinspringer med hele tre gange i nyere tid.

Functional Fitness Challenge

GymDanmark udbyder for første gang konkurrencen 'Functional Fitness Challenge'. ’Functional Fitness Challenge’ som er en team konkurrencer for to personer af samme køn inddelt i tre divisioner; Scaled, Intermediate og RX i to aldersklasser ’Open 18+’ og Master 35´+’

Konkurrence i Functional Fitness Challenge 22’:
- Scaled (let øvede): En skaleret version af den pågældende workout, som gør den lettere ved at eksempelvis mindske vægten eller tilpasning på anden måde.
- Intermediate (øvede): En mellem skalering af en workout.
- RX (ekspert): Den pågældende workout udføres som forskrevet.

Konkurrencen tester udøveren i en række forskellige bevægelsesmønstre, aktiviteter og energisystemer for at finde den atlet, der kan udvise den bredeste færdighed inden for udholdenhed, styrke, kropsvægt, færdigheder, mixed og kraft.

Se mere om DM-ugen