Gå direkte til indhold

Trendforløb

DIF Trendforum fungerer som gatekeeper for aktører og nye idrætstrend ift. DIF-idrætten, netværk og faglig rådgivning

Dialogen med nye trends begynder med et ’kaffemøde’, hvor potentialet og mulighederne for den enkelte trend drøftes.    

Et trendforløb omhandler typisk én af følgende muligheder: 

  • Netværk med fokus på en bestemt (idræts)trend hvor for eksempel både nye idrætter, trendsættere samt specialforbund under DIF deltager. 

  • Udvikling af egen idræt eller organisation med sparring og rådgivning fra DIF's fagkonsulenter - fx med fokus på medlemsvækst, forenings- og organisationsudvikling eller konkrete områder som kan understøtte en ny idrætstrend. 
     
  • Match med et af DIF’s 62 specialforbund. Matchforløb mellem en ny idrætstrend/aktører og et specialforbund kan give indbyrdes inspiration og konkrete samarbejder kan opstå. 

Tag endelig fat i os, hvis der kan være andre samarbejdsformer end ovenstående som kunne være relevante at afprøve - vi vil meget gerne afprøve nye metoder og samarbejdsformer. Vigtigst af alt er, at man kommer med et drive og engagement for udvikling af egen idræt/sport og organisation. Det er en væsentlig forudsætning for et værdifuldt samarbejde.

DIF Trendforum indgår typisk i et ’trendforløb’ som sparringspartner, match-maker, gatekeeper til DIF-idrætten og i visse tilfælde som facilitator.   


Ønsker du at høre mere?
Kontakt os på ave@dif.dk el. 29464945

trendrejse