Gå direkte til indhold

Skanderborg

Beliggenhed:
Trailcentret etableres som et netværk af stationer (bygninger og støttepunkter) fordelt i hele Søhøjlandet. I første omgang etableres en station ved P5 på Sletten og en station ved Ry Hallerne/Siim Skov, hvor der er fokus på skovidrætter. Senere igangsættes næste etape, hvor der specifikt er peget på Knudhule, Skimminghøj og Sdr. Ege som stationer, der knytter sig til blå aktiviteter (i og ved vand).

Lokaliteterne er fastlagt på baggrund af en bred og involverende brugerinddragelsesproces, hvor trailcentrets potentielle kommende brugere fik mulighed for at give deres ønsker til trailcentrets indhold og placering.

Projektet kort fortalt:
Visionen med at etablere trailcentret som et netværk af stationer (bygninger og støttepunkter) er at alle faciliteter (også de eksisterende faciliteter) kan indgå som delelementer i et større og sammenhængende hele – et netværk, der tilsammen udgør Søhøjlandets Trailcenter

Stationen ved P5 bliver den største station med det højeste komfortniveau. Stationen kommer til at bestå af tre bygninger og skal bl.a. rumme opvarmet mødelokale/opholdsrum, køkkenniche, toiletter, omklædningsrum, badefaciliteter, aflåselige bagagebokse, cykkelskylleplads og forsyninger som el, vand og afløb.

Stationen ved Ry Hallerne og Siim Skov er fysisk en mindre station med lavere komfortniveau og består af én enkelt bygning. Stationen placerer sig i en urban kontekst og vil knytte sig tæt til Ry Hallernes allerede eksisterende faciliteter. Trailcenteret skal knytte outdoor-idræt til Ry Hallerne og formidle et aktivt udeliv. Ry Hallerne er et veletableret idrætcenter, der over mange år er opbygget omkring den traditionelle idrætshal, fodboldbane og foreningskultur. Trailcenteret ved Ry Hallerne og Siim Skov markerer således også mødet mellem den organiserede og uorganiserede idræt og vil således bidrage til at udvikle idrætten med udgangspunkt i allerede eksisterende faciliteter.

De to første stationer skal være steder, hvor oplevelsen kickstartes og afsluttes, der hvor udøvere mødes over madpakken og deler erfaringer, hvor man kan vælte udmattet om i græsset, inden man spuler cyklen og tjekker sin tid, der hvor børnene får cykelhjelmene spændt og pumpet cyklerne, inden turen går ud i det grønne, der hvor man får et hurtigt bad, inden man smider cyklen på bilen og smutter videre på arbejde efter morgenturen ud i det blå.

Download skitseprojektet med illustrationer og plantegninger (pdf 16 mb)

Mulige idrætter:
De to første stationer placeres i et stærkt kuperet skovområde, og der vil således potentielt være mulighed for følgende idrætter med udgangspunkt fra trailcentret:

  • Orienteringsløb
  • Landevejscykling
  • Mountainbike
  • Løb
  • Trailløb
  • Vandring
  • Stavgang
  • Rulleski

Projektejer:
Skanderborg Kommune er projektejer. Udviklingsprocessen omfatter en række brugerinvolverende workshops for de lokale idrætsforeninger og alle interesserede. 

Forventede etableringsomkostninger:
Den anslåede anlægsramme til etablering af en station ved P5 og en station ved Ry Hallerne/Siim Skov er 8.462.500 kr.

Tilknyttet tegnestue:
KRADS