Gå direkte til indhold

Kolding

Beliggenhed:
Trailcentret etableres på kanten af den dramatiske Hylkedal, der har et stort potentiale for nye friluftsaktiviteter pga. varieret natur og landskab. Trailcentret bygges i Seest Idrætspark, der ligger bynært umiddelbart vest for Kolding.

Projektet kort fortalt:
Trailcentret skal være en nyetableret bygning, der giver mulighed for et meget fleksibelt og multifunktionelt byggeri. Der bygges en ny bygning på 200-250 m2 for at opnå en høj grad af fleksibilitet, hvilket vil give mulighed for mange forskellige brugergrupper og skabe grundlag for en høj udnyttelsesgrad af trailcentret.

Trailcentret vil naturligvis indeholde alle de primære servicefunktioner, der er tiltænkt et trailcenter, mens yderligere funktioner vil blive indarbejdet i samarbejde med og efter ønske fra interessenterne.

Det skal være muligt for de faste foreninger enten at have deres eget foreningslokale eller som minimum et aflukke/opbevaring til deres udstyr. Derudover skal der være mindre køkkenfaciliteter, toiletter og fælleslokaler, som skal kunne benyttes til foreningsarrangementer og undervisning. Lokalerne skal kunne bookes af foreninger, skoler og institutioner.

Der skal være omfattende formidling om området og ikke mindst de forskellige ruter for de forskellige rekreative aktiviteter. Det er meget vigtigt for Kolding Kommune, at formidlingen kan inspirere nye brugere, så endnu flere borgere kan opleve og mødes i det fri.

Download prospektet med illustrationer og plantegninger (pdf 23 mb).

Mulige idrætter:
Trailcentret placeres ved kanten af Hylkedal, der er kendetegnet af et varieret landskab med mange højdemeter, og i nærheden er der ligeledes en gammel grusgrav med stier og spor. Alt i alt vil der potentielt være mulighed for følgende idrætter med udgangspunkt fra trailcentret:

  • Orienteringsløb
  • Landevejscykling
  • Mountainbike
  • Løb
  • Trailløb
  • Rulleski
  • Vandring
  • Stavgang


Projektejer:
Kolding Kommune er projektejer.

Forventede etableringsomkostninger:
Projektet er estimeret til 5 mio. kr.


Tilknyttet tegnestue:
Tegnestuen Mejeriet.