Gå direkte til indhold

Bornholm

Beliggenhed:
Trailcentret etableres ved Hareløkkerne centralt placeret i Almindingen, øens største skovområde. Placeringen er fastlagt på baggrund af en bred og involverende brugerinddragelsesproces i foråret 2018.

Projektet kort fortalt:
Projektets formål har taget afsæt i MTB miljøet i Almindingen og den synergi, det har skabt at kunne udbygge faciliteter/ servicefunktion og aktivitetsmuligheder, således at området åbnes mere op og synliggøres for langt flere målgrupper. Målet er, at der på lang sigt kan skabes flere tilbud om fysisk aktivitet på alle planer og for alle målgrupper i området.

Trailcenteret etableres som en helt ny bygning. I området findes allerede gode parkeringsforhold og toilet. Trailcentret skal rumme omklædning og opbevaring / og ikke mindst mødested / plads / fælles klub / foreningsrum. Herudover en forbedring af ude- og opholdsarealer i området, en opgradering af toiletfaciliteter samt MTB- stativer til rengøring af cykler mv.

Hør Flemming Torsten Sørensen fortælle om projektet i P4 Bornholm:
https://www.dr.dk/radio/p4bornholm/p4bornholm-morgen-radio/p4-morgen-2018-09-04-06-05-8#!01:35:25 (1.35.25 inde i udsendelsen).

Download prospektet med illustrationer og plantegninger (pdf 16 mb)

Mulige idrætter:
Placeringen i Almindingen gør trailcentret egnet til følgende idrætter:

  • Orienteringsløb
  • Ridning
  • Landevejscykling (i mindre grad)
  • Mountainbike
  • Løb
  • Trailløb
  • Ski (der trækkes spor med snescooter)
  • Rulleski (i mindre grad)
  • Vandring
  • Stavgang

Projektejer:
Naturstyrelsen er projektejer. Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra Naturstyrelsen Bornholm og DGI Bornholm. Herudover er der i vinteren 2017/2018 og i foråret 2018 afholdt brugerinvolverende workshops for alle interesserede.

Forventede etableringsomkostninger:
Projektet har en forventet samlet anlægsomkostning på 1.95 mio. kr.

Tilknyttet tegnestue:
Arkitekttegnestuen Christina Huth Panduro.