Gå direkte til indhold

Idræt, leg og bevaegelsesinstitutioner

Idræt, leg og bevægelse er en vigtig parameter for børnenes udvikling. Børn lærer i høj grad gennem kroppen, og deres selvværd og selvtillid stimuleres via i idræt og bevægelse.
Gennem Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution har I som institution mulighed for at få et kursusforløb, som bidrager til udviklingen af et læringsmiljø, hvor medarbejderne har blik for det legende og kropslige. Kursusforløbet inspirerer og ansporer jer som pædagogisk personale til at indtænke pædagogisk idræt som en naturlig del af det pædagogiske arbejde med den styrkede læreplan.

Hvad skal der til for at blive Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution?
Kurset dækker over i alt fem moduler. Modul 1 og 5 er for alle pædagogiske personaler i institutionen, mens udvalgte personaler deltager på alle fem moduler. Kursusforløbet er en kobling mellem teori og praksis, og vi sikrer, at I som institution får redskaber til at arbejde mere struktureret med idræt, leg og bevægelse i hverdagen.
For uddybende information, klik på nedenstående folder:Vil I være Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution?

Hvis I som børnehave, vuggestue eller dagpleje ønsker kurset Idræt, Leg og Bevægelse, er I meget velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktpersoner.
Første step er et uforpligtende møde, hvor vi i fællesskab drøfter jeres ønsker og overvejelser..

Som kommune er I også meget velkomne til at tage kontakt, hvorefter vi tager en indledende snak, som vil klæde jer på til at udvælge én eller flere institutioner, som kunne have gavn og glæde af at blive Idræt, Leg og Bevægelsesinstitution.

Kontaktpersoner
VIA University College
Tanja Christensen
Mail: tch@via.dk
T: 87551932
eller
Grethe Sandholm
Mail: gsa@via.dk
T: 87553427

Danmarks Idrætsforbund
Liselotte Byrnak
Mail: lby@dif.dk
T: 43 26 20 70