Gå direkte til indhold
Pagajer og teksten Tekniktræning

Tekniktræning

TEKNIKTRÆNING - HVORFOR DET?
Idrættens fire grundpiller er: Fysiologi, psykologi, taktik og teknik.
Tilsammen danner de fundamentet for en analytisk tilgang til idrætten.
Traditionelt har idrætten fokuseret på at optimere de fysiologiske parametre, men i takt med at kravene til præstationerne øges, er der et stigende behov for at optimere træningen på de andre felter
Forfatter: DIF

48 sider
60 kr. inkl. moms

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com