Gå direkte til indhold
Lederrekruttering, flere gør mindre

Lederrekruttering - flere gør mindre

Hæftet giver kendskab til forskellige metoder og værktøjer til rekruttering af ledere. Desuden giver hæftet idéer til fastholdelse og udvikling af nuværende ledere.

Forfatter: Torben Bundgaard m.fl.
22 sider
32 kr. inkl. moms 

Dertil lægges porto samt et gebyr på 15,00 kr. for forsendelsesmateriale.

Hæftet kan bestilles på grafiskservice@exelaonline.com