Gå direkte til indhold

Gode idrætsmiljøer for piger

Denne bog henvender sig til dig, der enten træner piger i foreningsidrætten eller på anden måde arbejder med unge piger, hvor sport er en del af hverdagen.

Bogen ønsker at skabe indsigt i og forståelse for, hvordan hverdagslivet ser ud for de unge piger (i alderen 14-21 år), samt inspirere til, hvordan man ude i idrætsmiljøerne kan arbejde med nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at træne denne gruppe af udøvere. I bogen kan du bl.a. læse om:

  • Hvordan de unge piger får hverdagslivets mange arenaer (skole, sport, fritidsjob, venner, familie mv.) til at hænge sammen.

  • Hvordan man kan støtte pigerne i at håndtere, at det i nogle perioder kan være presset med sport, skole, familie osv.

  • Hvilken betydning sporten har for pigerne.

  • Hvordan man kan italesætte og hjælpe pigerne til at håndtere og give slip på den udbredte forestillingom, at alting altid skal være perfekt.

  • Derudover kan du få indblik i, hvad pigerne mener, at en god træner kan og gør, samt hvad de mener, der udgør et godt idrætsmiljø for piger.

Link til workshop d. 28. november 2018: Gode Idrætsmiljøer for piger: https://event.dif.dk/Workshop-om-pigetraening