Gå direkte til indhold

DIF Diplom: Når du vil være blandt de bedste

*ORDINÆRT HOLD 2021 FULDT BOOKET - IKKE FLERE PLADSER*

Turbo forløbet forventes at starte op i september 2021. Skriv til ppe@dif.dk, hvis du ønsker at blive kontaktet, når tilmeldingen til turbo hold 2021 åbner. 

 

DIF DIPLOMTRÆNERUDDANNELSE

En uddannelse som er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten af trænere. Med uddannelsen tager du for alvor springet fra træner til elitetræner. Uddannelsen er for dig, som har erfaring med træning af subeliten eller eliteudøvere, og det er en forudsætning, at du har et idræts teoretisk fundament svarende til DIF Træner 2 uddannelsen.

Undervisningen varetages af DIF´s kompetente undervisere, som alle har relevante uddannelsesmæssige baggrunde og som er eksperter inden for det givne område. De har alle tætte relationer til idrættens verden

 

UDDANNELSESFORLØB

Ordinært forløbUddannelsen tager 1½ år og er bygget op omkring tre blokke, hvor der på hver blok er tre moduler. Mellem hvert modul er der ca. 4 uger, hvilket giver dig større mulighed for at fordybe dig i det enkelte fag. Efter hvert endt blok skal du lave en skriftlige opgave, som danner rammerne for den mundtlig eksamen. Undervisningsdagene starter kl. 8:30 og slutter kl. 16:30, dog er der to fredage, hvor undervisningen starter kl. 16:00 og slutter kl. 21:00.

Fordelen ved det ordinære forløb er, at du over et længere forløb kan kompetence udvikle dig og styrke din træner-profil. Det at uddannelsen er lagt i weekender fordelt over 1½ år gør det mere fleksibelt i en hverdag, hvor du evt. har et primært erhverv udover trænerjobbet, og hvor du ønsker at udvikle dig inden for den idræt som du brænder så meget for. 

 

Turbo forløbTurbo forløbet tager ca. seks måneder. Turbo forløbet henvender sig primært til de trænere, som har trænergerningen som et af sine primære hverv f.eks. som fuldtidstræner. Niveauet på disse hold er som regel lidt højere end på et ordinært hold, da turboholdene ofte består af trænere, som har en dyb og bred erfaring indenfor deres felt som træner.

Turbo forløbet er et komprimeret forløb over 3 x 6 sammenhængende dage, hvor der undervises fra 8.30 til 18:00 fra mandag til lørdag. Der forventes en del af trænerne, da de skal være godt forberedt til hver blok. Der er en del læsning, div. opgaveløsninger, refleksioner, intensive undervisningsdage samt en eksamensopgave, som skal afleveres efter hver blok, hvor træneren efterfølgende skal op til en mundlig eksamen, og forsvare sin skriftlige eksamensopgave.

Læs mere om rammerne for uddannelsen nedefor.

PRIS 

  • Uddannelsen koster 21.000 kr.hvis du er tilmeldt via et specialforbund under DIF, og 30.000 kr. for øvrige. 
  • Pris pr. blok er 9.000 kr. via specialforbund og 13.000 kr. for øvrige.

Hele udgiften opkræves via dit forbund og tilmeldingen er økonomisk bindende.

 

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Uddannelsen er tilrettelagt, så den giver dig en række af de kompetencer, som du har brug for som elitetræner (eller dem, der er tæt på at være det) inden for din idræt. Når uddannelsen er gennemført vil du være i stand til at varetage træningen af udøvere i en elite- og konkurrenceorienteret organisation.

Der bliver undervist i følgende fag:

Blok 1: Ledelse, pædagogik og psykologi.

Blok 2: Anatomi, tekniktræning, doping og ernæring.

Blok 3: Træningslærer, fysiologi og ATK.

Uddannelsen består af 165 undervisningslektioner bestående af generel idrætsteori krydret med praktiske eksempler og opgaver.

For at få den hele uddannelse skal du i samarbejde med dit forbund (eller DIF konsulent) tage det, der svarer til minimum 30 timers uddannelse i regi af dit specialforbund/idræt. Specialforbundsforløbet  er ikke inkluderet i kursus afgiften.

 

FLERE INFORMATIONER

I vores folder kan du læse mere omkring rammerne, fagligt indhold, opbygning af uddannelsen og i vores studeordning kan du læse mere om retningslinjer m.m. 

 

FRAMELDING

Ved framelding refunderes beløbet efter følgende satser:

  • Framelding senest 4 uger før start: 100 pct. refunderes
  • Framelding senest 2 uger før start: 50 pct. refunderes
  • Framelding senest 7 dage før start: 25 pct. refunderes

  • Framelding senere end 7 dage: ingen refundering

Det er muligt at søge merit for dele af uddannelsen - læs her hvordan

 

KONTAKT

Koordinator i Team Talent og Elite Pernille Anna Pedersen, mail: ppe@dif.dk og tlf. 43262023. 

Ønsker du at blive orienteret på mail, når vi åbner op for nye uddannelserne, skal du skrive til ppe@dif.dk