Gå direkte til indhold

Jura og rådgivning

Det kan være en jungle at navigere rundt i alle de regler og krav, man er underlagt i foreningsdriften. Derfor har vi samlet rådgivning om en lang række af de spørgsmål, der kan dukke op i idrætsforeningen. Fold menuerne herunder ud og bliv klogere.

 • Benyt DIF's standardkontrakter, når I skal ansætte lønnede eller ulønnede ledere og trænere. Læs også vejledningen om regler for ansættelsesforhold.

  Vejledning om regler for ansættelsesforhold.

  Standardkontrakt for ulønnet arbejde.

  Standardkontrakt for lønnet arbejde.

  Standardkontrakt engelsk • Her finder du DIF's Team Juras pjece om eksklusion fra idrætsforeninger under DIF

  DIF's Team Juras pjece om eksklusion.


  Udover med de generelle bemærkninger og anbefalinger, som fremgår af pjecen, bistår DIF's Team Jura ikke med rådgivning i konkrete eksklusionssager på foreningsniveau. 

  Henvendelser i konkrete sager bedes derfor rettet til det pågældende specialforbund.

 • Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne.

  Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellige fra kommune til kommune.

  Lov om støtte til folkeoplysning hører under Kulturministeriet.


 • Skal klubben have nye vedtægter, så er det en god idé at læse pjecen herunder. Den giver svar på spørgsmål, der melder sig i den forbindelse. Pjecen indeholder en vejledende skabelon for den gode vedtægt.

  Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægt.

  Standartvedtægter for foreninger

  Standartvedtægter for idrætsefterskoler

 • Alle DIF’s specialforbund og medlemsforeninger er automatisk dækket af nogle fælles, kollektive forsikringer, som DGI og DIF har tegnet i Tryg.

  På hjemmesiden www.idraettensforsikringer.dk kan du læse om de forskellige forsikringer og se, hvad de dækker. Og hvis du skal anmelde en skade, er det også via hjemmesiden, at du kan gøre dette.

 • DGI og DIF har sammen udgivet en ny elektronisk vejledning om moms i forhold til idrætsforeninger. Den er ajourført og er en sammenskrivning af de to tidligere momshæfter, hvor det ene vejledte om momsfritagelsesreglen (som langt de fleste foreninger gør brug af), og det andet vejledte de foreninger, der har valgt at være momsregistreret.

  Se vejledningen ”Momsmæssige forhold for idrætsforeninger” her.

   

 • Også idrætsforeninger er omfattet af reglerne for hvordan man skal håndtere persondata.

  DIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om, hvordan man som idrætsforening skal håndtere persondataforordningen. Første udgave blev udgivet i starten af 2018. Nu foreligger vejledningen i 3. udgave, hvor der bl.a. er tilføjet en specifik omtale af brug af Facebook, videoovervågning og brug af billeder, hvor Datatilsynet har lempet sine anbefalinger.

  Hent pjecen Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger.

  Bilagene, der er omtalt i vejledningen kan hentes her:

  Bilag 1: Privatlivspolitik for idrætsforeninger
  Bilag 2: Skabelon til brug for opfyldelse af fortegnelsespligten
  Bilag 3: Eksempel på databehandleraftale


  Denne side er opdateret 4. februar 2020

 • Klubber og foreninger må ikke ansætte personer med en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse. DIF, DGI og Firmaidrætten står bag Udelukkelsesnævnet, som består af bestyrelsesrepræsentanter fra alle tre organisationer.

  Heldigvis er det de færreste foreninger, som oplever, at en ansøger har en plettet børneattest. Men hvad stiller man op, hvis det sker? Og hvordan håndterer man det som klub, hvis man bliver opmærksom, at en allerede ansat træner er blevet dømt for en seksualkrænkelse?

  Et eksempel kunne være en ung træner, som har haft et kæresteforhold med en mindreårig udøver eller en frivillig, som er blevet dømt for ulovlig billed- og videodeling af en ekskæreste mv.

  I disse – heldigvis sjældne – tilfælde skal jeres klubber og foreninger kontakte Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser.

  Forebyggelse 
  Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvis man skal undgå seksuelle krænkelser af børn. I pjecen  "det uhørte overgreb" får du råd og informationer, hvis din forening ønsker at indføre en politik eller leveregler på området.

  Husk børneattesten

  Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

  - Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.

  - Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

  - Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

  Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester

  Hvordan indhenter foreningen børneattester?

  Børneattest indhentes digitalt via politiets hjemmeside. På hjemmesiden kan man også finde svar på de mest almindelige spørgsmål om børneattester. Hent vores guide til, hvordan I indhenter en børneattest her

  Hvis foreningen modtager en plettet børneattest

  DIF,DGI og Firmaidrætten har oprettet et fælles nævn, som behandler sager vedr. seksuelle krænkelser centralt. Udelukkelsesnævnet består af bestyrelsesrepræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten.

  Nævnet er oprettet for at hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

  Det betyder, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

  Sådan behandler udelukkelsesnævnet en ansøgning

  En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

  Nævnet tager på baggrund af ansøgningen fra den dømte, sagens omstændigheder og evt. foreningens indstilling konkret stilling til hver enkelt sag. Nævnets afgørelse kan enten være tilladelse, betinget tilladelse eller afslag - alt afhængig af de faktiske forhold. I de såkaldte ”billeddelings-sager” vil nævnet lægge særligt vægt på relationen mellem den dømte og ofret.

  Da indholdet af dokumenterne har en følsom karakter, bør man inden man indsender en ansøgning kontakte juridisk konsulent, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk eller telefon 2042780 med henblik på nærmere aftale.

  Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

  Jan Darfelt
  Telefon 43 26 20 31
  jd@dif.dk

  Henvendelser om positive børneattester kan ske til

  Anders Young Rasmussen
  Telefon 20427080
  ayr@dif.dk

 • Det er vigtigt, at foreningerne har styr på skattereglerne, når de foretager udbetalinger til fx lønnede trænere eller ulønnede trænere og ledere. Pjecen ’Skat - skattemæssige forhold for idrætsforeninger’ giver svar på de fleste spørgsmål.

  Oversigt over skattesatser omtalt i Skattevejledningen.

  Du kan også læse mere på SKAT’s hjemmeside her

  Ud over at det er vigtigt at kende skattereglerne, når der udbetales skattefri godtgørelser, så er det også vigtigt, at dokumentationen for sådanne udbetalinger er i orden. Benyt eventuelt skemaet ’Skattefri godtgørelser mv.’, som er lige til at downloade og bruge. giver svar på de fleste spørgsmål.

  FAQ om skattemæssige forhold i idrætsforeninger

 • Her kan downloades standartkontrakt for sponsoraftalerSponsoraftaler:

  Hvis en forening skal indgå en sponsoraftale, er det, både for foreningen og sponsor, vigtigt, at der ikke efterfølgende opstår tvivl om, hvad der er aftalt. En sponsoraftale bør altid være skriftlig. Gør eventuelt brug af DIF's standardkontrakt, når I skal lave en sponsoraftale.