Gå direkte til indhold

Corona: find råd og vejledning – og DIF’s anbefalinger

I DIF følger vi udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og vi opfordrer alle forbund og foreninger til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.
coronasmitte.dk finder du altid seneste nyt om coronasituationen. Du kan også få kontakt til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.
Nedenfor har vi samlet en række informationer, som kan give dig et hurtigt overblik over idrætsrelaterede aspekter. 
 
Derudover finder du en lang række af vores nyheder vedr. corona m.m., hvis du scroller ned på forsiden af DIF.dk. 

Sidst opdateret den 2. juli 2021  • Følgende corona-restriktioner gælder for idrætten.

  Se de fulde retningslinjer for foreningsidrætten på Kulturministeriets hjemmeside.

  Følgende gælder:

  Indendørs idræt:
  • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
  • Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper. 
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 250 personer (hæves til 500 pr. 1. august). Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.


  Regler for coronapas ved indendørs idræt: (ophæves pr. 1. august)
  • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt. 
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
  • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet. 

   Udendørs idræt:
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
  • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

   


 • Der er krav om coronapas for alle voksne udøvere fra 18 år og derover i indendørsidrætten.

  Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

  • et negativt testresultat af en kviktest, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 96 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
   eller
  • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

  Bemærk, at der ikke er krav om coronapas for trænere, dommere og andre nødvendige voksne.

  Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas - uden dette, kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

 • For det aktuelle forsamlingsforbund - tjek coronasmitte.dk


  Vær opmærksom på følgende, hvis I mødes i forsamlinger under det aktuelle forsamlingsforbud:

  • Antal deltagere: Smitterisikoen stiger med antallet af personer, der er samlet.
  • Håndhygiejne: Sørg for at stille håndsprit frem, så I bidrager til høj håndhygiejne, hvis I mødes.
  • Alderen på deltagerne: Sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus. 
  • Den fysiske afstand: Den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Det er optimalt, hvis der er mindst to meters afstand mellem deltagerne.
  • Indendørs eller udendørs: Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
  • Udenlandske gæster: Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

 • Det er lykkedes DIF at få udvidet begrebet ”professionel idræt”. Begrebet udvides til at omfatte alle forbunds højeste nationale niveau, samt at indtægtskravet for atleterne bortfalder.

  Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:

  • Alle DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene
  • Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller WorldCup stævner eller tilsvarende).
  • Alle DIF forbunds seniorlandshold, damer og herrer
  • Alle atleter indplaceret hos Team Danmark i kategorierne Verdensklasse-, Elite- og bruttogruppeatleter.
  • Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste
  • De faciliteter, som benyttes, er også undtaget fra forsamlingsforbuddet før, under og efter aktiviteten.
  • Ved Danske mesterskaber uden formelle kvalifikationskrav for deltagelse, anbefaler DIF, at det enkelte forbund indfører kvalifikationskrav, så kun atleter fra det absolutte øverste nationale niveau deltager. Ved tvivlsspørgsmål kontakt evt. dit forbund. 

  Det er det enkelte forbunds ansvar at definere de idrætsspecifikke krav til, hvem der er at betragte som professionel udøvere og dermed kan undtages for forsamlingsforbuddet.

  Udover ovenstående er følgende rækker også omfattet af bekendtgørelsen: 1. division herre- og damefodbold, 2. division herrefodbold og 1. division herre- og damehåndbold.

 • Risikoen for at blive smittet med corona er desværre fortsat noget, vi bør forholde os til. Få styr på, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude og et medlem bliver smittet med corona.
  Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.

   

 • Det gælder for virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus. Der kan søges om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

  Der er oprettet to ordninger:

  1) En målrettet SMV’er *
  2) En målrettet store virksomheder.

  For begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne opnå en garanti.

  Danske, færøske og grønlandske SMV'er inden for alle brancher kan få COVID-19-garanti.

  * En SMV er defineret som virksomheder, der:
  - beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  - har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

  Kan være relevant for: Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber

  Ansøgningen: Kontakt finansieringsinstitut og tal med dem om muligheder for at anvende garantiordningerne. Det er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden.

  Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Det er nu igen muligt at afvikle generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder ved fysisk møde på nogenlunde normal vis. Møderne kan fremover afvikles, både i egentlige konferencelokaler og i klublokaler. Men på visse betingelser om kvadratmeterkrav, afstand m.v.

  Som led i genåbningen er der fra 6. maj 2021 lempet på reglerne for indendørs forsamlinger i bl.a. konferencelokaler m.v. Der kan være forsamlet op til 500 personer, faktisk op til 1.000, hvis de sektioneres i grupper af 500 i sådanne lokaler.

  Denne ordning er med Kulturministeriets seneste retningslinjer overført til klublokaler og lignende i vores sektor, så klublokaler og lignende også kan anvendes til afvikling af generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder. Det vil herunder være muligt at afvikle møder med mere end 25 deltagere og for alle aldersgrupper, såfremt kravene til areal, afstand m.v. kan overholdes.

  Det er derfor nu vores anbefaling nu, at de foreninger og specialforbund, der kan afvikle møderne fysisk efter konferencereglerne, bør gøre dette inden for nærmeste tid. De foreninger og forbund, der ikke har mulighed for at afvikle fysisk møde, kan fortsat udsætte afviklingen af møderne eller overgå til digital afvikling som beskrevet i en af vores tidligere anbefalinger. Dette er som nævnt anbefalinger, og det er som altid dirigenten på dagen, der afgør alle procedurespørgsmål, herunder mødeformen.

  Rammerne for møder i konferencecentre

  Det er et af flere krav til fysisk afvikling af møder i konferencelokaler, at deltagerne kan fremvise et rent corona-pas. Der er desuden oplistet arealkrav og afstandskrav til faciliteterne. Det er derfor vores anbefaling, og det vil være OK i denne situation, at bestyrelsen kræver tilmelding i passende tid forud for generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet, så indretningen af lokaler kan foretages ud fra et kendt antal deltagere. Deltagere uden corona-pas og deltagere uden tilmelding kan afvises ved døren, og mødet kan afvikles lovligt, foreningsretligt set, selv om nogle deltagere på denne måde bliver afvist.

  Afholdelse af møderne forudsætter, at en række krav opfyldes. De væsentligste er følgende:

  • Der må maksimalt 500 deltagere eller 1.000 med 500 i hver sektion.
  • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned.
  • Der skal være mindst 2 kvadratmeter pr. deltager, og der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere.
  • Der skal bruges mundbind, når deltagerne ikke sidder ned.
  • Der skal være information om de almindelige corona-forholdsregler, og der skal være adgang til vand og sæbe eller håndsprit.

  Udsatte møder

  Vi beskrev i en tidligere anbefaling kort, hvordan foreningen eller forbundet kunne forberede årets møde i forhold til vedtægternes bestemmelser om indkaldelse, indkomne forslag m.v. Anbefalingerne om indkaldelsesproceduren var, til genopfriskning, bl.a. følgende:

  • Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt og som ellers fastsat i vedtægterne. Man kan også vælge at skubbe indkaldelsesprocessen og dermed fristerne for medlemmernes indsendelse af forslag m.v., hvis dette er mere praktisk. I så fald bør man, på det tidspunkt hvor man plejer at indkalde, orientere medlemskredsen om, at indkaldelse kommer senere end normalt.
  • Hvis der allerede har været indkaldt forslag fra medlemmer, og fristen herfor er udløbet, skal dette forløb ikke gentages før den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde. Der skal alene fastsættes en ny dato for afviklingen af mødet.
 • Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer.
   

   

 • DIF anbefaler alle at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Anbefalingerne og restriktionerne kan ændre sig time for time, og alle opfordres derfor til at orientere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk eller ved at downloade deres app ’Rejseklar’.

   

   

 • Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

  Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

  Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

  Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

  I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

 • www.coronasmitte.dk
  Telefonnummeret til myndighedernes fælles hotline er: 70200233

  Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
  Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
  Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
  Udenrigsministeriet: www.um.dk