Gå direkte til indhold

Corona: Status og DIF's anbefalinger

I DIF følger vi udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og vi opfordrer alle forbund og foreninger til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.
På coronasmitte.dk finder du altid seneste nyt om coronasituationen. Du kan også få kontakt til myndighedernes fælles hotline på 7020 0233.
Nedenfor har vi samlet en række informationer, som kan give dig et hurtigt overblik over idrætsrelaterede aspekter. 

Status pr. 26. marts 2020 
 
 • Indendørs idrætsfaciliteter lukkes frem til foreløbig 13.april

  Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder fitnesscentre. I DIF anbefaler vi, at også klubhuse og -lokaler holdes lukket så længe disse restriktioner opretholdes.

  Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 13. april 2020

 • DIF anbefaler, at alle udendørs idrætsforeningsaktiviteter aflyses.

  Det betyder også, at vi blandt andre bakker op om Dansk Golf Unions anbefalinger om at holde golfbaner og træningsfaciliteter lukket.

  Vi opfordrer dog kraftigt til at huske bevægelsen og udnytte naturen, hvor man let kan være aktiv med fx løb eller på cykel og samtidig sikre afstand til andre mennesker. 

  Derudover opfordrer vi indtrængende til, at al udendørs træning sker alene eller med ens nærmeste - og med stor afstand til hinanden.

   
 • DIF anbefaler alle at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Anbefalingerne og restriktionerne kan ændre sig time for time, og alle opfordres derfor til at orientere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk eller ved at downloade deres app ’Rejseklar’.

  Pt. opfordrer Udenrigsministeriet alle danskere til at vende hjem til Danmark hurtigst muligt. Alle der returnerer fra en udenlandsrejse efter den 17. marts, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage. De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den offentlige trafik, og være særligt opmærksomme på symptomer på COVID-19.

   

   

 • Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer.
  Idrættens rejseforsikring dækker:
  • afbestilling, hvis en event/sports begivenhed aflyses.
  • afbestilling, hvis det på udenrigsministeriets hjemmeside frarådes at rejse til området (både røde og orange områder)
   
  Se det fulde dækningsskema her 

   

   

 • Med virkning fra den 18. marts 2020 er der blevet indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Dette forbud indebærer, at en lang række idrætsarrangementer og events i den nærmeste fremtid skal aflyses. Tvungen aflysning af events afføder naturligvis en række juridiske spørgsmål, herunder betydningen af det juridiske begreb force majeure. 

  Force majeure er en undtagelse til den almindelige regel om, at ”aftaler er bindende”, og er et udtryk for, at man ikke er forpligtiget til at levere det umulige. Det er ikke udsædvaneligt, at en aftale indeholder en force majeure-klausul, hvor det beskrives, hvornår der er tale om force majeure, og hvad konsekvensen er heraf.  

  Hvis der er ikke aftalt nærmere i forhold til force majeure, vil det normalt betyde, at begge parter – under ekstraordinære omstændigheder - kan frigøres for deres gensidige forpligtigelser uden, at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden. Man skal dog være opmærksom på, at det er usikkert, om den nuværende situation kan karakteriseres som force majeure. Og det vil derfor være domstolene, som i sidste ende vil skulle tage stilling til spørgsmålet, hvis der skulle opstå en tvist.  

  Det er imidlertid DIF’s vurdering, at corona-krisen har fået en karakter, som gør, at en arrangør (af et event med mere end 10 personer) er berettiget til at aflyse uden, at deltagerne kan gøre et erstatningskrav gældende i forhold til evt. udgifter til hotel, transport etc. Modsat er man som arrangør forpligtiget til at tilbagebetale et evt. forudbetalt deltagergebyr. Det samme gør sig gældende i forhold til evt. sponsorer og medieaftaler med mindre andet er aftalt.

  Som arrangør vil man typisk også have indgået aftaler med ”underleverandører” f.eks. om leje af udstyr, catering, faciliteter mv. Denne gruppe vil sandsynligvis ikke være ramt af ”umulighed”, hvorfor man ikke uden videre kan afbestille. Vilkårene for afbestilling vil normalt fremgå af handelsbetingelserne, hvor et typisk vilkår vil være, at prisen for afbestilling stiger, jo tættere man kommer på leveringstidspunktet.

  Hvis der ikke er aftalt nærmere, vil man kunne afbestille omkostningsfrit– dog med undtagelse af leverandørens allerede afholdte udgifter. 

  DIF skal dog anbefale – uanset det retlige grundlag - at man forsøger at indgå i dialog med de pågældende aftaleparter om at finde en rimelig løsning i denne vanskelige situation. 

 • Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.

  Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. 

  Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 13. april 2020.

  Vær opmærksom på følgende, hvis I mødes i forsamlinger (under 10):

  • Antal deltagere: Smitterisikoen stiger med antallet af personer, der er samlet.
  • Håndhygiejne: Sørg for at stille håndsprit frem, så I bidrager til høj håndhygiejne, hvis I mødes.
  • Alderen på deltagerne: Sårbare og ældre kan blive særlig hårdt ramt af coronavirus. 
  • Den fysiske afstand: Den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Det er optimalt, hvis der er mindst to meters afstand mellem deltagerne.
  • Indendørs eller udendørs: Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
  • Udenlandske gæster: Det kan også have betydning, om der forventes at være internationale deltagere i arrangementet.

 • Myndighederne har den 17. marts forbudt alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til foreløbig den 13. april. Forbuddet trådte i kraft fra kl. 10 onsdag den 18. marts.

  DIF bakker vi op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. På baggrund af ovenstående, er det derfor DIF´s generelle opfordring, at også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes eller afholdes online, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger. Også selvom der er færre end 10 deltagere. 

   

   

 • Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus.

  Kan være relevant for: Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Det er dog et krav, at man modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

  Varighed: Fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

  Læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguiden.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Arbejdsgivere får en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus.

  Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

  Kan være relevant for:
  1) Forbund, foreninger og klubber med ansatte, der har sygefravær pga. corona.
  2) Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, der har sygefravær pga. corona.

  Varighed: Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021

  Læs mere om reglerne samt links til ansøgning og blanket på virksomhedsguiden.dk 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

  Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation, forudsat:

  - Virksomheden kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus.
  - Virksomhedens faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

  Varighed: Fra og med 9. marts til den 9. juni 2020.

  Kan være relevant for
  1) Professionelle klubber med stort omsætningstab.
  2) Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab.

  Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Du kan følge med på virksomhedsguiden.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Hvis COVID-19-situationen har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

  Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

  Kan være relevant for: Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab.

  Varighed: Fra og med 9. marts til den 9. juni 2020.

  Der er ikke åbent for ansøgninger endnu. Læs mere om regler på virksomhedsguide.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus.

  For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

  Det er vigtigt, at arrangementet skulle have haft flere end 1000 deltagere - eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper – herunder ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.

  Kan være relevant for:

  1) Professionelle klubber, som fx fodbold, håndbold, ishockey
  2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer

  Varighed: Fra og med 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

  Ansøg her og læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguide.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Det gælder for virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus. Der kan søges om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

  Der er oprettet to ordninger:

  1) En målrettet SMV’er *
  2) En målrettet store virksomheder.

  For begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne opnå en garanti.

  Danske, færøske og grønlandske SMV'er inden for alle brancher kan få COVID-19-garanti.

  * En SMV er defineret som virksomheder, der:
  - beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
  - har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

  Kan være relevant for: Kriseramte, konkurstruede professionelle klubber

  Ansøgningen: Kontakt finansieringsinstitut og tal med dem om muligheder for at anvende garantiordningerne. Det er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden.

  Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk 

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

 • Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus for at give virksomheder en bedre likviditet.
  Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til indkomst.Alle virksomheder, der skal indbetale AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget.
   
  Kan være relevant for:
  1) Professionelle klubber (fx fodbold, håndbold, ishockey) der er truet på likviditeten.

  2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer, der er truet på likviditeten.
  3) Atleter, som selvstændige virksomheder, der er trut på likviditeten.

  Læs mere og se tidsfristerne for betalinger og FAQ på virksomhedsguiden.dk

  Vi tager forbehold for informationerne. Det er vores tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. Vi anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

   

 • Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

  Det er DIF`s klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

  Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

  Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

  I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Her kan medlemmerne altså ikke kræve tilbagebetaling af kontingent, når foreningens aktivitet i en periode er aflyst pga. corona-situationen.

 • www.coronasmitte.dk
  Telefonnummeret til myndighedernes fælles hotline er: 70200233

  Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk
  Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
  Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
  Udenrigsministeriet: www.um.dk  

Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter