Gå direkte til indhold

Større og stærkere foreninger

Med opbruddet i den traditionelle idrætsbillede har vilkårene også ændret sig for foreningerne i Danmark. Mange foreningerne møder konkurrence for motionstilbud og selvorganiserede idrætstilbud. Andre møder udfordringer med at rekruttere frivillige eller har svært ved at kommunikere med medlemmerne.

Hvis I som DIF foreningerne skal står rustet til denne udvikling skal jeres foreninger og ikke mindst jeres foreningsledere blive klædt på til at møde de nye krav fra jeres medlemmer og for det omkringlæggende samfund. I skal have idrætstilbud, der modsvarer medlemmernes efterspørgsel, og som samtidig har en stærk inkluderende foreningskultur. Som forening skal I fokusere på foreningsudvikling og ledelseskvalitet, samt arbejde for at skabe større og stærkere foreninger.

DIF har udarbejdet en række anbefalinger til jer i foreningerne om arbejdet med foreningsarbejdet:

Målret jeres aktiviteter
I skal målrette aktiviteterne mod de målgrupper I vil tiltrække. Der er forskel på at lave et tilbud til seniorer ifht teenagere.

Tænk på hvordan I kommunikere
I skal forstå og bruge de nye kommunikationskanaler. Medlemmer forventer at foreningerne udvikler sig i tak med at behov og brug af kommunikation ændre sig.

Kvalitetskrav fra medlemmer
Jeres medlemmer - og ikke mindst deres forældre - har krav til træning, faciliteter, information og meget andet. Vær opmærksom på hvad jeres medlemmer forventer af jer.

I er ikke alene
I skal være opmærksomme på, at jeres fokus skal være på medlemmerne, de kan havde ønsker og behov der går udover jeres egene forening. Måske skal I samarbejde med andre foreninger, lave nye tiltag, indgå i partnerskab med kommunen eller andre organisationer.

Foreningsledelse & foreningsudvikling
I skal udvikle jer selv og jeres forening. Måske skal jeres ledere på uddannelse, jeres forening igennem et udviklingsforløb eller I skal måske tage på et kommunalt lederakademi, hvor I kan få styrket jeres kompetencer.

Tilgængelighed
I skal fokusere på tilgængeligheden i jeres idrætstilbud. Kan man begynde som teenager eller voksen, er der begynder hold hvor der ikke er høj specialisering.