Gå direkte til indhold

Idræt for de 13-19-årige i foreningen

Teenagealderen byder på udfordringer i forhold til den fysiske og personlige udvikling. Især i livsfaserne fra folkeskole til ungdomsuddannelse og herfra til videre uddannelse eller job skal I som forening være særlig opmærksomme på at tilrettelægge aktiviteterne, så de unge vælger at blive i foreningen. Idrætten bliver ofte andet- eller tredjevalg efter skole, fritidsjob og nye sociale netværk. De unge bliver mindre afhængige af forældrenes indflydelse og vælger i højere grad idræt efter venskabsrelationer.

Anbefalinger

Skab harmoni mellem livsfase og idræt
Det er vigtigt, at foreningsidrætten tilrettelægges så den kan indpasses i ”'livet uden for banen'. Fx. skal træningsmængden kunne skues op og ned uden det får konsekvenser for, om man er med på holdet eller ej. Fx kan man tilbyde ekstra træningspas i en periode hvor tiden tillader det, mens der i andre perioder, fx eksamensperioder, kan være nødvendigt at neddrosle kravene til træningsmængden.

Kend målgruppens motivationer og vær obs på hvilken livsfase de er i
Unge skal kunne registrere udfordringer, progression, feedback, belønning og fascination i deres idrætsengagement. Mestring, dvs. det at blive dygtigere til sin idræt, fastholder unge i idrætten. Unge skal involveres i egen udvikling via konstruktiv feedback.

Bevar fascinationen af idrætten og bryd rutinerne med ”højdepunktsoplevelser”, f.eks. anderledes træninger, ture eller andre idrætsoplevelser med socialt islæt.

Vær obs. på at have tilbud til nybegyndere og tag i videst muligt omfang til venskabsrelationer.

Sørg for engagerede trænere med et helhedsorienteret mindset omkring sin trænerrolle.

En træner skal favne bredt og besidde både idrætsfaglige og generelle menneskelige og pædagogiske kompetencer. Relevant uddannelse, rekruttering og valg af ”den rigtige” trænerprofil til ungdomsholdet er afgørende. Fremtidens ungdomstræneruddannelser bør kunne fokusere ligeligt på at udvikle de idrætsfaglige og de menneskelige/relationelle kompetencer.

Lav en plan i foreningen
Foreninger, der kan skabe en rød tråd gennem hele idrætslivet og som beskriver en klar strategi for hvordan aktiviteterne skal tilrettelægges efter livsfase og motivationsfaktorer vil være bedre i stand til at fastholde unge. De såkaldt metaintentionelle foreninger, som kan skabe sammenhæng mellem idræt og hverdag – både for udøvere og forældre – tiltrækker og fastholder bedre.

Indtænk forældreinvolvering
Rollen som idrætsforælder ændrer sig i takt med at barnet bliver ældre. Den unge har fortsat behov for forældrenes opbakning. Giv forældrene mulighed for at sætte sig ind i deres barns idræt og fortæl forældrene, hvordan de bedst bakker deres teenager op. Læse de fem råd til teenageforælder her:teenager ahead

Læs DIFs samlede anbefalinger her

Indholdsansvarlig
Helle CarlsenKonsulentDIF UdviklingTeam Bredde og Motionhca@dif.dkTelefon: 43 26 20 51Mobil: 20 41 41 83
Streg