Gå direkte til indhold

Den aktive senioridræt

Målgruppen 60+ - også kaldt seniorer – er en vigtig del af dansk idræt. Der er ca. 1.2 mio. danskere mellem 60-79 år – flest mellem 60-69 år.  Målgruppen vokser med ca. 25.000 hvert år. Cirka 25 % af +60 er aktive i idrætsforeningerne. Der er således et stort potentiale for flere aktive seniorer.

Senior målgruppen består af vidt forskellige mennesker med meget forskellige behov. Der er dem, der er svage som ikke umiddelbart er målgruppen for idrætsklubber/foreninger. Der er også dem , der er fysisk aktive og som gerne vil være aktive i idrætsforeningen. Det estimeres, at der er ca. 500.000 inaktive seniorer, som har potentiale for at være aktive.

De aktive seniorer har fokus på motion og har både lyst til at være aktive og være det sammen med andre. Deres motiver for at være aktive handler om at holde kroppe i form, have det sjovt, men også om det sociale i at være sammen med andre.

DIF har udarbejdet en række anbefalinger til jer i foreningerne om arbejdet med seniorgruppen

Overgang til seniorliv
Giv de kommende seniorer viden og konkrete tilbud, der fastholder dem i overgangen til seniorlivet. Det kan både være de eksisterende tilbud I har i foreningen men også nye og mere motionspræget aktiviteter.

Holdtræning
Hav fokus på holdtræning. De fleste efterspørger træning og aktiviteter, der tilbyder fællesskab, forpligtigelse og sociale relationer – også i individuelle idrætter.

Motion & sundhed
Tilpas jeres idræt og aktiviteter således, at der er et tydeligt fokus på motion. Seniorerne efterspørger generelt aktiviteter, som er motionspræget – og i mindre grad turneringsaktiviteter.

Frivillighed
Husk at seniorerne er en relevant ressource, der kan bidrage med værdifuld viden for jeres forening, samt være frivillige både i bestyrelsen, udvalg eller som fx holdledere.

Uddannelse
Jeres trænere/ledere skal havde fokus på samt forståelse for hvad man kan forvente af seniorer i forhold til bevægelse.  Der er som nævnt store forskelle der er i målgruppen og aktiviteterne skal derfor tilpasses til udøverne samtidig med at fællesskabet fastholdes. 

Arbejde på tværs af foreninger
Tænk i tværidrætslige tiltag mellem foreninger, som fx netværk med andre foreninger som arbejder med målgruppen. I kan også samarbejde om tilbyde flere aktiviteter/discipliner eller lave forløb på tværs af idrætstilbud.