Gå direkte til indhold

Volleyball Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Volleyball Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 26
dvbf@volleyball.dk

Idrætter

Aktiviteter
Volleyball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.175
Fonde og andre (internationale) organisationer: 1.095
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 8.147
Kurser: 885
Renteindtægter og kursreguleringer: 21
Sponsorer, rettigheder og entré: 354
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 22
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.655
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 6.642
Eliteaktiviteter: 4.403
Information, kommunikation og marketing: 1.361
Kursusudgifter: 666
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 235
Renteudgifter og kursreguleringer: 19

Årets resultat 2018: tkr. -1,282

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 459
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 285
Tilgodehavender: 465
Likvide beholdninger: 3
Andre aktiver: 929
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.495
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 3.636
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil fastholde vores medlemmer i overgangen mellem de trecentrale volleyball-livsfaser samtidig med at vil fortsætte med den stærke fokusering på Kidsvolley.
Spor 2: Vi vil kontinuerligt forbedre det kvalitative og kvantitativearbejde med elite- og talentarbejdet i Volleyball og Beach volleyball”.
Spor 3: Gennem en fokuseret indsats rettet mod klubudvikling og ak-tivitetsudvikling at styrke fundamentet for motionsvolley for målgruppen de 30 til 60 årige.
 
DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann