Gå direkte til indhold

Volleyball Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Volleyball Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 26
info@volleyball.dk

Idrætter

Aktiviteter
Volleyball og beachvolleyball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2019 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.287
Fonde og andre (internationale) organisationer: 1.055
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 8.502
Kurser: 230
Renteindtægter og kursreguleringer: 18
Sponsorer, rettigheder og entré: 686
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 0
 
Nøgletal 2019 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.994
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 2.535
Eliteaktiviteter: 4.979
Information, kommunikation og marketing: 331
Kursusudgifter: 108
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 197
Renteudgifter og kursreguleringer: 24

Årets resultat 2019: tkr. 610

Nøgletal 2019 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 410
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 805
Likvide beholdninger: 1.178
Andre aktiver: 356
 
Nøgletal 2019 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.644
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 2.518
Langfristet gæld: 1.875


Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil fastholde vores medlemmer i overgangen mellem de trecentrale volleyball-livsfaser samtidig med at vil fortsætte med den stærke fokusering på Kidsvolley.
Spor 2: Vi vil kontinuerligt forbedre det kvalitative og kvantitativearbejde med elite- og talentarbejdet i Volleyball og Beach volleyball”.
Spor 3: Gennem en fokuseret indsats rettet mod klubudvikling og ak-tivitetsudvikling at styrke fundamentet for motionsvolley for målgruppen de 30 til 60 årige.
 
DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann