Gå direkte til indhold

Rullesport Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Rullesport Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 25 88 / 43 26 25 89
info@rullesport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Rulleskøjteløb

Særlige discipliner (Rullesport Danmarks egne oplysninger)
Fitness & speedskating
Kunstrulleskøjteløb
Skaterhockey
Roller Derby
Scoot
Freestyle
Skateboard 

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.719
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 810
Kurser: 119
Renteindtægter og kursreguleringer: 0 
Sponsorer, rettigheder og entré: 42
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 127
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.105
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 157
Eliteaktiviteter: 1.307
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 114
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 157
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -23

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 446
Likvide beholdninger: 1.470
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.191
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 725
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Styrke og udvikle organisationen i Rullesport Danmark.
Spor 2: Udvikle og styrke Rullesport Danmarks klubbers organisatoriske fundament - med henblik på at fastholde og rekruttere nye medlemmer.
Spor 3: Rullesport Danmark og Dansk Skøjte Union ønsker i fællesskab at udvikle og sikre et talent og elitemiljø på Speedskating Inline og Longtrack.

DIF-konsulent: Pernille Løvengreen
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach