Gå direkte til indhold

Parasport Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Parasport Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 26

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.162
Fonde og andre (internationale) organisationer: 765
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 378
Kurser: 99
Renteindtægter og kursreguleringer: 219
Sponsorer, rettigheder og entré: 4.682
Team Danmark: 1.502
Andre indtægter: 17.200
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 6.752
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 7.374
Eliteaktiviteter: 11.839
Information, kommunikation og marketing: 1.576
Kursusudgifter: 249
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 672
Renteudgifter og kursreguleringer: 63

Årets resultat 2018: tkr. 1.482

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 4.572
Varelager: 0
Tilgodehavender: 5.569
Likvide beholdninger: 3.340
Andre aktiver: 994
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.885
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 0
Langfristet gæld: 10.590

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering med særlig fokus på aldersgruppen 4 – 24 år
Spor 2: Partnerskaber med specialforbund
Spor 3: Partnerskaber med kommuner og DGI
Spor 4: Fastholdelse samt udbygning af den traditionelle store indflydelse i parasportens internationale organisationer
 
Dansk Døve-Idrætsforbund (associeret forbund):
Spor 1: Rekruttering af flere medlemmer
Spor 2: Samarbejde/partneraftaler med andre specialforbund/foreninger

DIF-konsulent: Martin Bro
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp