Gå direkte til indhold

KFUMs Idrætsforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

KFUMs Idrætsforbund
Jernbanegade 12
7323 Give
Tlf. 30 26 71 00
kfumid@kfumid.dk

Idrætter

Aktiviteter
Mange (se forbundets hjemmeside)

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Mange (se forbundets hjemmeside)

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.146
Fonde og andre (internationale) organisationer: 1.217
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 136
Kurser: 132
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 50
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.042
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.245
Eliteaktiviteter: 0
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 346
Renteudgifter og kursreguleringer: 12

Årets resultat 2018: tkr. 36

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 47
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 102
Tilgodehavender: 41
Likvide beholdninger: 2.262
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.032
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 1.420
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil styrke kvaliteten og øge antallet af frivillige unge under 25 år i vores foreninger.
Spor 2: Vi vil engagere udsatte målgrupper i idrætsfællesskaber.
Spor 3: Vi vil forankre rend-og-hop organisatorisk i vores forbund og implementere principperne i vores foreninger
Spor 4: Vi vil være et forbund med diversitet.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen