Gå direkte til indhold

Floorball Danmark

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Floorball Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 60 17 70 19
info@floorball.dk

Idrætter

Aktiviteter
Floorball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 
 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.766
Fonde og andre (internationale) organisationer: 207
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.815
Kurser: 214
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 337
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.642
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.104
Eliteaktiviteter: 1.491
Information, kommunikation og marketing: 10
Kursusudgifter: 104
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 217
Renteudgifter og kursreguleringer: 26

Årets resultat 2018: tkr. 785

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 115
Likvide beholdninger: 1.238
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 812
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 1.105
Langfristet gæld: 1.060

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil være kompetencecenter, der producerer, indsamler, behandler og formidler viden og erfaringer inden for floorball
Spor 2: Fastholdelse af børn og ungdom i floorball, vi vil fokusere på 12-13 årige og opad i teeagealderen
Spor 3: Bevæg dig for livet - floorball, visionsspor om vækst i samarbejde med DGI
Spor 4: Vi vil være udviklingsaktør på verdensplan i floorball

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt:Christian Pedersen