Gå direkte til indhold

Den Danske Billard Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Den Danske Billard Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 20 82
ddbu@ddbu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Billard

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Generalsekretær Jan Bemmann
Tlf. 43 26 20 82
ddbu@ddbu.dk
 
Bestyrelsesformand
Flemming Busk Knudsen
Tlf. 20 89 46 80
flemming_b@knudsen.mail.dk
 

Fakta

Nøgletal 2017 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.730
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.072
Kurser: 2
Renteindtægter og kursreguleringer: 1
Sponsorer, rettigheder og entré: 150
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 108
 
Nøgletal 2017 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.428
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 545
Eliteaktiviteter: 817
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 188
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2017: tkr. 85

Nøgletal 2017 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 60
Likvide beholdninger: 1.020
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2017 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 773
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 307
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering og fastholdelse. Vi vil arbejde med at sikre en øget rekruttering af medlemmer og sikre en bedre fastholdelse af medlemmerne i klubberne 
Spor 2: Vi vil arbejde med at sætte bedre struktur, styring og system på vores talent- og elitearbejde i DDBU – i 3-bande carambole, 5-kegler, pool og snooker
Spor 3: Vi vil arbejde med at udvikle DDBU organisationen, således at den på alle niveauer kan arbejde med at eksekvere strategier og handletiltag

DIF-konsulent: Martin Borch
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach

Information om cookies.

Accepter