Gå direkte til indhold

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 20 32 33 59

Idrætter

Aktiviteter
Vandski

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.065
Fonde og andre (internationale) organisationer: 201
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 29
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 20
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 76
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 524
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 487
Eliteaktiviteter: 111
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 7
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 9

Årets resultat 2018: tkr. 243

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 7
Likvide beholdninger: 489
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 283
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 213
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DVWF vil skabe medlemsvækst
Spor 2: DVWF vil fastholde sine medlemmer
Spor 3: DVWF vil underbygge en mangfoldig og inkluderende talentudvikling

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen