Gå direkte til indhold

Dansk Vægtløftnings-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Vægtløftnings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 80
kontor@danskvaegtloeftning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Vægtløftning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.410
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 8
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 5
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 12
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 924
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 216
Eliteaktiviteter: 243
Information, kommunikation og marketing: 1
Kursusudgifter: 4
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 43
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 4

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 23
Tilgodehavender: 314
Likvide beholdninger: 795
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 654
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 478
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Tiltrækning af nye målgrupper, med særlig fokus på fitness (sportens sport)
Spor 2: Udvikling af organisationen med fokus på frivillighed, for bedre at tiltrække
den nødvendige frivillige ressource
Spor 3: Øge rekruttering og fastholdelse af unge i aldersgruppen 8-16 år
Spor 4: Styrkelse af talent- og eliteudvikling

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Kenneth Plummer