Gå direkte til indhold

Dansk Tennis Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 26 60
dtf@tennis.dk

Idrætter

Aktiviteter
Tennis

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 6.413
Fonde og andre (internationale) organisationer: 340
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 3.484
Kurser: 243
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 960
Team Danmark: 185
Andre indtægter: 1.367
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.743
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 6.033
Eliteaktiviteter: 2.356
Information, kommunikation og marketing: 1.213
Kursusudgifter: 773
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 476
Renteudgifter og kursreguleringer: 14

Årets resultat 2018: tkr. -616

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 28
Tilgodehavender: 401
Likvide beholdninger: 4.012
Andre aktiver: 180
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.892
Hensættelser: 330
Kortfristet gæld: 1.399
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere seniortennisspillere. Vi, DTF, vil få flere voksne til at spille tennis.
Spor 2: Flere piger og kvinder i tennissporten. Vi, DTF, vil få flere kvinder til at spille tennis og motivere til politiske engagement i tennissporten.
Spor 3: Vi vil opbygge talentmiljøer, der kan sikre udvikling af tennisspillere på et højt internationalt niveau.
 
DIF-konsulent: Jonas Vestergaard Jensen
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard