Gå direkte til indhold

Dansk Taekwondo Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Taekwondo Forbund
Rundhøj Alle 76E
8270 Højbjerg
Tlf. 21 22 51 66
sekretariatet@taekwondo.dk

Idrætter

Aktiviteter
Taekwondo

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Søren Holmgård Knudsen
Tlf. 24 66 48 72
formand@taekwondo.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.280
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.605
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 170
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 69
 
Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 992
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.622
Eliteaktiviteter: 741
Information, kommunikation og marketing: 37
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 113
Renteudgifter og kursreguleringer: 22

Årets resultat: tkr. 597

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 396
Finansielle anlægsaktiver: 22
Varelager: 0
Tilgodehavender: 10
Likvide beholdninger: 2
Andre aktiver: 77
 
Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 520
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 827
Langfristet gæld: 200

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Dansk Taekwondo Forbund vil understøtte og udvikle aktiviteter, der fremmer fastholdelse af unge samt bredden.
Spor 2: Dansk Taekwondo Forbund vil være en rummelig, samlet organisation, som understøtter fællesskabet.
Spor 3: Dansk Taekwondo Forbund vil skabe en rød tråd i talent- og elitearbejdet med fokus på gennemsigtighed, synlighed og god kommunikation.

DIF-konsulent: Torben Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer

Information om cookies.

Accepter