Gå direkte til indhold

Dansk Squash Forbund

 Link to federation website

Sekretariat

Dansk Squash Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 66 19 08 22
info@dansksquash.dk

Idrætter

Aktiviteter
Squash

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.425
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 451
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 10
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 226
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 314
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 569
Eliteaktiviteter: 1.083
Information, kommunikation og marketing: 3
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 2
Renteudgifter og kursreguleringer: 2

Årets resultat 2018: tkr. 86

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 7
Varelager: 0
Tilgodehavender: 266
Likvide beholdninger: 466
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 422
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 317
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Flere skal spille mere og bedre squash.
Spor 2: Markedsføring og tilbud til ”uorganiserede” squashspillere - Flere medlemmer.
Spor 3: Flere internationale turneringer til Danmark til styrkelse af eliten.
Spor 4: Bedre ledelse og stærkere kompetencer i forbundsbestyrelse og udvalg.
 
DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt:Bent Clausen