Gå direkte til indhold

Dansk Sportsdykker Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Sportsdykker Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 25 60
dsf@sportsdykning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Sportsdykning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 983
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.036
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 142
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 75
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.089
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.731
Eliteaktiviteter: 0
Information, kommunikation og marketing: 250
Kursusudgifter: 20
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 90
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 56

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 490
Tilgodehavender: 34
Likvide beholdninger: 1.742
Andre aktiver: 22
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.553
Hensættelser: 445
Kortfristet gæld: 290
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil fastholde vores medlemmer i sportsdykning i aldersgruppen 30+.
Spor 2: Vi vil rekruttere uorganiserede sportsdykkere inden for Undervandsjagt.

DIF-konsulent: Nina Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Bent Clausen