Gå direkte til indhold

Dansk Softball Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Softball Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 24 37
info@softball.dk

Idrætter

Aktiviteter
Softball

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 931
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 150
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 12
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 40
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 721
Eliteaktiviteter: 353
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 66
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -87

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 322
Varelager: 0
Tilgodehavender: 22
Likvide beholdninger: 1.324
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.402
Hensættelser: 60
Kortfristet gæld: 206
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DSoF vil rekruttere flere børn i alderen 6-12 år og voksne i alderen 30+
Spor 2: DSoF vil styrke vores organisation og vores klubber, så vi skaber de mest optimale for at lykkes med medlemsvæksten
Spor 3: DSoF vil udvikle talentmiljøer med specielt fokus på pitcher og catcher gruppen under 21 år
Spor 4: DSoF vil forsætte forbundets internationale repræsentation og indflydelse

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann