Gå direkte til indhold

Dansk Skytte Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Skytte Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 52
info@skytteunion.dk

Idrætter

Aktiviteter
Skydning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Riffel/gevær
Pistol
Flugtskydning

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.006
Fonde og andre (internationale) organisationer: 22
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 0
Kurser: 70
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 154
Team Danmark: 2.936
Andre indtægter: 2.987
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.748
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.652
Eliteaktiviteter: 4.040
Information, kommunikation og marketing: 423
Kursusudgifter: 690
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 247
Renteudgifter og kursreguleringer: 9

Årets resultat 2018: tkr. 366

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 310
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 76
Tilgodehavender: 417
Likvide beholdninger: 2.652
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.334
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 0
Langfristet gæld: 2.121

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil udvikle vores organisation, så den løbende tilpasses vores struktur.
Spor 2: Vi vil udvikle vores organisation, så den løbende tilpasses vores struktur.
Spor 3: Vi vil sikre foreningerne mulighed for at tiltrække og fastholde flere medlemmer og rekruttere og fastholde flere unge aktive skytter af begge køn.


DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Thomas Bach