Gå direkte til indhold

Dansk Skøjte Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Skøjte Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf.  28 74 82 10
office@danskate.dk

Idrætter

Aktiviteter
Skøjteløb

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.114
Fonde og andre (internationale) organisationer: 385
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.651
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 2
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 0
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.032
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.252
Eliteaktiviteter: 463
Information, kommunikation og marketing: 93
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 76
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 221

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 27
Tilgodehavender: 183
Likvide beholdninger: 2.633
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.991
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 852
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DSU ønsker at styrke fundamentet for skøjtesporten gennem understøttelse af bestyrelsesarbejdet i klubberne under DSU. 
Spor 2: DSU ønsker at styrke træningsmiljøet i kunstskøjteløb for 8-16-årige. 
Spor 3: Rullesport Danmark og Dansk Skøjte Union ønsker i fællesskab at udvikle og sikre et talent- og elitemiljø på Speedskating Inline og Longtrack.
 
DIF-konsulent: Pernille Løvengreen
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen