Gå direkte til indhold

Dansk Sejlunion

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 88 20 70 00
ds@sejlsport.dk

Idrætter

Aktiviteter
Brætsejlads/windsurfing
Joller/katamaraner

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Christian Lerche
Tlf. 88 20 70 01
christian@sejlsport.dk
 
Sportschef
Thomas Jacobsen
Tlf. 88 20 70 36
mko@sejlsport.dk

Bestyrelsesformand

Line Markert
Tlf. 52 34 42 51
formand@sejlsport.dk
 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.192
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 7.073
Kurser: 1.241
Renteindtægter og kursreguleringer: 94
Sponsorer, rettigheder og entré: 1.509
Team Danmark: 15.062
Andre indtægter: 1.264
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.821
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.335
Eliteaktiviteter: 17.957
Information, kommunikation og marketing: 2.483
Kursusudgifter: 1.170
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 3.348
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -679

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 1.017
Finansielle anlægsaktiver: 1.745
Varelager: 206
Tilgodehavender: 4.073
Likvide beholdninger: 4.939
Andre aktiver: 61
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 5.894
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 6.147
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil styrke læringstilbud og tiltrække voksne til sejlsporten
Spor 2: Vi vil gøre sejlsporten attraktiv for unge (13-24 år)
Spor 3: Vi vil sikre sejlsportens OL og PL status på påvirke World Sailing til at leve op til anerkendte kriterier for good governance
Spor 4: Vi vil sikre, at dansk sejlsport er på høj internationalt sportsligt niveau i 2020 og 2024 . Team Danmark aftale.
 
DIF-konsulent: Pernille Løvengreen 
DIF bestyrelseskontakt: Niels Nygaard