Gå direkte til indhold

Dansk Rugby Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 00
info@rugby.dk

Idrætter

Aktiviteter
Rugby

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.731
Fonde og andre (internationale) organisationer: 429
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 318
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 1
Sponsorer, rettigheder og entré: 263
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 18
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.491
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 430
Eliteaktiviteter: 790
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 191
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -142

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 6
Tilgodehavender: 28
Likvide beholdninger: 415
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 48
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 497
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Udvikling af sporten via Touch Rugby
Spor 2: Styrkelse af Talent- og eliteudviklingen for aldersgruppen 16-25 år
Spor 3: Forøgelse af antallet af medlemmer med speciel fokus på U6-U14
Spor 4: Prioritering af DRU's internationale indflydelse

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer