Gå direkte til indhold

Dansk Ride Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Ride Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 28 28
info@rideforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Ridning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Dressur

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.584
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 14.992
Kurser: 766
Renteindtægter og kursreguleringer: 24
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.383
Team Danmark: 943
Andre indtægter: 1.202

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 14.401
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 3.302
Eliteaktiviteter: 4.278
Information, kommunikation og marketing: 1.472
Kursusudgifter: 1.838
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 685
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. -1.082

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 348
Finansielle anlægsaktiver: 175
Varelager: 84
Tilgodehavender: 964
Likvide beholdninger: 6.371
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.629
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 6.313
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Rekruttering af nye medlemmer i aldersgruppen 6-18 år
Spor 2: Fastholdelse af elevskoleryttere (6-16 år) og ryttere med egen hest
Spor 3: DRF vil styrke frivilligheden i klubberne og øge antallet af frivillige
Spor 4: Elitearbejde – Team Danmark aftale
Spor 5: Vi vil styrke og udvikle natur- og motionsrytteres adgang til naturen
 
DIF-konsulent: Pernille Løvengreen
DIF bestyrelseskontakt: Christian Pedersen