Gå direkte til indhold

Dansk Petanque Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Petanque Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 26 28 24 45
dpf@petanque.dk

Idrætter

Aktiviteter
Petanque

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.519
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 565
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 12
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.054
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 185
Eliteaktiviteter: 473
Information, kommunikation og marketing: 21
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 69
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 216

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 0
Likvide beholdninger: 1.192
Andre aktiver: 0
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 826
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 375
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DPF ønsker at rekruttere flere medlemmer primært med fokus på aldersgruppen 35-59 år og sekundært 60+.
Spor 2: DPF ønsker et mere integreret samarbejde med DGI for at skabe bedre tilbud og muligheder for petanquesporten i Danmark.
Spor 3: DPF ønsker ar styrke talentarbejdet gennem uddannelse, bedre træningsmiljøer og turneringsstruktur.
 
DIF-konsulent: Aske Fayaz Persson
DIF bestyrelseskontakt:Kenneth Plummer