Gå direkte til indhold

Dansk Orienterings-Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Orienterings-Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 40
dof@do-f.dk

Idrætter

Aktiviteter
Orienteringsløb

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.304
Fonde og andre (internationale) organisationer: 227
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 4.847
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.927
Team Danmark: 2.800
Andre indtægter: 389
 
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.647
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 5.407
Eliteaktiviteter: 5.265
Information, kommunikation og marketing: 480
Kursusudgifter: 51
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 70
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 565

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 29
Varelager: 0
Tilgodehavender: 1.419
Likvide beholdninger: 2.587
Andre aktiver: 189
 
Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.404
Hensættelser: 470
Kortfristet gæld: 1.350
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Børn & Unge: Vi vil gøre det attraktivt og få flere unge i orienteringssporten gennem styrket trænings- og konkurrencekultur.
Spor 2: Foreningsliv og frivillighed: Vi vil fastholde en høj frivillig indsats gennem øget anerkendelse, uddannelse, belønning og simplificering.
Spor 3: Rekruttering: Vi vil arbejde for vækst i medlemstal og øget kendskabsgrad gennem målrettet markedsføring af orientering som sjovt, udfordrende og sejt.
Spor 4: Faciliteter: Vi vil lette muligheden for at dyrke orientering gennem målrettet lobbyarbejde for forbedret adgang til skov, park og by samt anerkendelse af orienteringskortet som en del af sportens facilitet.
Spor 5: Internationalt arbejde: Vi vil arbejde for en styrkelse af de demokratiske processer i international orientering gennem øget dansk repræsentation i IOF’s centrale organer.

DIF-konsulent: Helle Carlsen
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp