Gå direkte til indhold

Dansk Minigolf Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Minigolf Union
Stadionvej 50D
5200 Odense
Tlf. 66 12 79 34
info@minigolf.dk

Idrætter

Aktiviteter
Minigolf

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Leif Meitilberg
Tlf. 23 83 24 21
formand@minigolf.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.339
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 20
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 13
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 0

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 136
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 809
Eliteaktiviteter: 179
Information, kommunikation og marketing: 16
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 93
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 139

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 178
Tilgodehavender: 93
Likvide beholdninger: 711
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 669
Hensættelser: 61
Kortfristet gæld: 252
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DMgU ønsker at fortsætte væksten i både antal foreninger og i antal medlemmer, samtidig skal der arbejdes med fastholde af nuværende medlemmer
Spor 2: DMgU vil styrke de frivillige i foreningerne og i unionen samt ruste hele organisationen til den fortsatte vækst

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer

Information om cookies.

Accepter