Gå direkte til indhold

Dansk Minigolf Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Minigolf Union
Stadionvej 50D
5200 Odense
Tlf. 66 12 79 34
info@minigolf.dk

Idrætter

Aktiviteter
Minigolf

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.270
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 26
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 11

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 573
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 799
Eliteaktiviteter: 15
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 17
Renteudgifter og kursreguleringer: 6

Årets resultat 2018: tkr. -103

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 77
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 13
Tilgodehavender: 47
Likvide beholdninger: 952
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 805
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 284
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DMgU ønsker at fortsætte væksten i både antal foreninger og i antal medlemmer, samtidig skal der arbejdes med fastholde af nuværende medlemmer
Spor 2: DMgU vil styrke de frivillige i foreningerne og i unionen samt ruste hele organisationen til den fortsatte vækst

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer