Gå direkte til indhold

Dansk Klatreforbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Klatreforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 51 90 87 30
forbund@klatreforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Klatring

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.502
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 602
Kurser: 283
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 83

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 2.236
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 615
Eliteaktiviteter: 295
Information, kommunikation og marketing: 
Kursusudgifter: 215
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 109

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 13
Varelager: 0
Tilgodehavender: 504
Likvide beholdninger: 983
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 251
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 929
Langfristet gæld: 320

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi vil etablere flere boulder- og klatrecentre.
Spor 2: Vi vil udvikle og styrke vores klubber.
Spor 3: Vi vil udvikle og afholde flere aktiviteter for voksne motionister.
Spor 4: Vi vil udvikle talentudviklingsmiljøer for unge under 25 år.
 
DIF-konsulent: Jonas Vestergaard Jensen
DIF bestyrelseskontakt: Lotte Büchert