Gå direkte til indhold

Dansk Kickboxing Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Kickboxing Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
info@kickboxing.dk

Idrætter

Aktiviteter
Kickboxing

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 673
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 28
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 0

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 30
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 283
Eliteaktiviteter: 344
Information, kommunikation og marketing: 10
Kursusudgifter: 7
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 16
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 11

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 0
Likvide beholdninger: 1.115
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.007
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 108
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi arbejder for større vækst ved at gøre kickboxing til en idræt for alle gennem målrettet udvikling af kickboxing som en sund og sikker sport.
Spor 2: Vi vil have en bedre arbejdsfordeling i organisationen for at opnå ledelseskvalitet. Gennem uddannelse vil vi arbejde mere struktureret, resultatorienteret og professionelt.

DIF-konsulent: Pernille Løvengreen
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp