Gå direkte til indhold

Dansk Kickboxing Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Kickboxing Forbund
sekretariat@danskkickboxingforbund.dk

Idrætter

Aktiviteter
Kick- og Thaiboxing

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Bestyrelsesformand
Søren Koefoed
Tlf.
formand@dktf.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 719
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 60
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 17

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 66
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 225
Eliteaktiviteter: 327
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 23
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 155

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 0
Likvide beholdninger: 968
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 865
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 103
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Vi arbejder for større vækst ved at gøre kickboxing til en idræt for alle gennem målrettet udvikling af kickboxing som en sund og sikker sport.
Spor 2: Vi vil have en bedre arbejdsfordeling i organisationen for at opnå ledelseskvalitet. Gennem uddannelse vil vi arbejde mere struktureret, resultatorienteret og professionelt.

DIF-konsulent: Jon Mortola Hansen
DIF bestyrelseskontakt: Hans Natorp

Information om cookies.

Accepter