Gå direkte til indhold

Dansk Kano og Kajak Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Kano og Kajak Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 20 94
dkf@kano-kajak.dk

Idrætter

Aktiviteter
Kano/Kajak

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Kano
SupBoards

Medlemstal


Pressekontakter

Direktør 
Christian Jacobsen
Tlf. 20 81 54 72
christian.jacobsen@kano-kajak.dk
 
Pressechef
Lars Bo Nielsen
Tlf. 21 23 88 56
lars.bo@kano-kajak.dk

Bestyrelsesformand

Ole Tikjøb
Tlf. 
ole.tikjob@kano-kajak.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 4.057
Fonde og andre (internationale) organisationer: 30
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 4.638
Kurser: 635
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 319
Team Danmark: 3.838
Andre indtægter: 539

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.103
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 2.316
Eliteaktiviteter: 7.079
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 1.035
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 430
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 93

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 532
Finansielle anlægsaktiver: 1.405
Varelager: 0
Tilgodehavender: 698
Likvide beholdninger: 298
Andre aktiver: 223

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 1.718
Hensættelser: 280
Kortfristet gæld: 1.158
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DKF vil skabe bedre ro- kano-og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt.
Spor 2: DKF ønsker at styrke alsidigheden i klubberne og udvikle discipliner i det tempo de opstår. DKF ønsker at blive en stærkere og mere kompetent partner for klubber, myndigheder og institutioner
Spor 3: BDFL Flere dyrker motion og friluftsliv
Spor 4: Endnu bedre talentudvikling

DIF-konsulent: Søren Seier Skaastrup
DIF bestyrelseskontakt: Niels‐Chr. Levin

Information om cookies.

Accepter