Gå direkte til indhold

Dansk Kano og Kajak Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Kano og Kajak Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. +45 43 29 10 94
dkf@kano-kajak.dk

Idrætter

Aktiviteter
Kano/Kajak

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Kano
SupBoards

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 6.136
Fonde og andre (internationale) organisationer: 60
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 5.632
Kurser: 662
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 742
Team Danmark: 4.880
Andre indtægter: 1.066

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.795
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.851
Eliteaktiviteter: 8.727
Information, kommunikation og marketing: 244
Kursusudgifter: 1.155
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 408
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 453

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 520
Finansielle anlægsaktiver: 1.226
Varelager: 0
Tilgodehavender: 711
Likvide beholdninger: 1.198
Andre aktiver: 99

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 918
Hensættelser: 246
Kortfristet gæld: 2.590
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DKF vil skabe bedre ro- kano-og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt.
Spor 2: DKF ønsker at styrke alsidigheden i klubberne og udvikle discipliner i det tempo de opstår. DKF ønsker at blive en stærkere og mere kompetent partner for klubber, myndigheder og institutioner
Spor 3: BDFL Flere dyrker motion og friluftsliv
Spor 4: Endnu bedre talentudvikling

DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Anne-Mette Binder