Gå direkte til indhold

Dansk Kano og Kajak Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Kano og Kajak Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 20 94
dkf@kano-kajak.dk

Idrætter

Aktiviteter
Kano/Kajak

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Kano
SupBoards

Medlemstal


Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 6.136
Fonde og andre (internationale) organisationer: 60
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 5.632
Kurser: 662
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 742
Team Danmark: 4.880
Andre indtægter: 1.066

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 3.795
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.851
Eliteaktiviteter: 8.727
Information, kommunikation og marketing: 244
Kursusudgifter: 1.155
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 408
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 453

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 520
Finansielle anlægsaktiver: 1.226
Varelager: 0
Tilgodehavender: 711
Likvide beholdninger: 1.198
Andre aktiver: 99

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 918
Hensættelser: 246
Kortfristet gæld: 2.590
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DKF vil skabe bedre ro- kano-og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt.
Spor 2: DKF ønsker at styrke alsidigheden i klubberne og udvikle discipliner i det tempo de opstår. DKF ønsker at blive en stærkere og mere kompetent partner for klubber, myndigheder og institutioner
Spor 3: BDFL Flere dyrker motion og friluftsliv
Spor 4: Endnu bedre talentudvikling

DIF-konsulent: Søren Skaastrup Frydendal
DIF bestyrelseskontakt: Anne-Mette Binder