Gå direkte til indhold

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 29 30
dju@dju.dk

Idrætter

Aktiviteter
Judo, Ju-jitsu

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ju-jitsu

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.431
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 2.399
Kurser: 107
Renteindtægter og kursreguleringer: 50
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 122
Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.434
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.317
Eliteaktiviteter: 2.039
Information, kommunikation og marketing: 65
Kursusudgifter: 197
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 352
Renteudgifter og kursreguleringer: 35

Årets resultat 2018: tkr. -330

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 36
Finansielle anlægsaktiver: 2.400
Varelager: 35
Tilgodehavender: 69
Likvide beholdninger: 573
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.302
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 811
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Klub og organisation
Spor 2: Talent og elite
Spor 3: Vækst

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt:Bent Clausen