Gå direkte til indhold

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 29 30
dju@dju.dk

Idrætter

Aktiviteter
Judo, Ju-jitsu

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ju-jitsu

Medlemstal


Pressekontakter

Unionsformand 
Thomas Bengtsen
Tlf. 
thomas@dju.dk
 
Formand, Judo Danmark
Martin Kirkhammer
Tlf. 
martin.kirkhammer@dju.dk

Formand, Ju-Jitsu Danmark
 
Lisbeth Hansen
Tlf. 20 31 99 32
lisbeth.hansen@ju-jitsu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 2.396
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.837
Kurser: 142
Renteindtægter og kursreguleringer: 95
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 0

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.847
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 1.229
Eliteaktiviteter: 1.206
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 192
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. -4

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 2.835
Varelager: 65
Tilgodehavender: 37
Likvide beholdninger: 711
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.933
Hensættelser: 150
Kortfristet gæld: 565
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Klub og organisation
Spor 2: Talent og elite
Spor 3: Vækst

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Tine Teilmann

Information om cookies.

Accepter