Gå direkte til indhold

Dansk Golf Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Golf Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 00
info@dgu.org

Idrætter

Aktiviteter
Golf

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.866
Fonde og andre (internationale) organisationer: 257
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 26.055
Kurser: 276
Renteindtægter og kursreguleringer: 207
Sponsorer, rettigheder og entré: 2.991
Team Danmark: 2.850
Andre indtægter: 5.682

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 9.287
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 13.497
Eliteaktiviteter: 9.490
Information, kommunikation og marketing: 10.177
Kursusudgifter: 1.081
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 1.161
Renteudgifter og kursreguleringer: 318

Årets resultat 2018: tkr. -827

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 970
Finansielle anlægsaktiver: 10.168
Varelager: 214
Tilgodehavender: 969
Likvide beholdninger: 709
Andre aktiver: 910

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 9.906
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 4.034
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Øge rekrutteringen af golfspillere i målgrupperne 0-18 & +60.
Spor 2: Reducere frafaldet i målgruppen af nye golfspillere i deres to første medlems år.
Spor 3: Dansk Golf Union ønsker at ændre golfsportens omdømme.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Kenneth Plummer