Gå direkte til indhold

Dansk Golf Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Golf Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 00
info@dgu.org

Idrætter

Aktiviteter
Golf

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Direktør Morten Backhausen
Tlf. 20 45 93 23
mob@dgu.org
 
Eliteansvarlig
Claus Mølholm
Tlf. 28 89 51 39
cml@dgu.org

Bestyrelsesformand

Jim Staffensen
Tlf. 23 31 04 59
staffensen@gmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 5.486
Fonde og andre (internationale) organisationer: 236
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 26.461
Kurser: 834
Renteindtægter og kursreguleringer: 432
Sponsorer, rettigheder og entré: 5.170
Team Danmark: 2.932
Andre indtægter: 7.643

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 9.879
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 12.769
Eliteaktiviteter: 9.996
Information, kommunikation og marketing: 12.553
Kursusudgifter: 1.608
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 1.265
Renteudgifter og kursreguleringer: 37

Årets resultat: tkr. 1.087

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 109
Finansielle anlægsaktiver: 10.885
Varelager: 133
Tilgodehavender: 630
Likvide beholdninger: 2.896
Andre aktiver: 674

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 11.376
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 3.951
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Øge rekrutteringen af golfspillere i målgrupperne 0-18 & +60.
Spor 2: Reducere frafaldet i målgruppen af nye golfspillere i deres to første medlems år.
Spor 3: Dansk Golf Union ønsker at ændre golfsportens omdømme.
 
DIF-konsulent: Anders Vedel
DIF bestyrelseskontakt: Frans Hjorth Hammer

Information om cookies.

Accepter