Gå direkte til indhold

Dansk Forening for Rosport

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Forening for Rosport
Skovalléen 38a
2880 Bagsværd
Tlf. 44 44 06 33
dffr@roning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Roning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Kim Mejnert Frydensbjerg
Tlf. 24 63 37 72
kim@roning.dk

Bestyrelsesformand

Henning Bay Nielsen
Tlf. 22 27 65 93
henningbay@hotmail.com
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.038
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.636
Kurser: 27
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 10.385
Andre indtægter: 3.181

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 441
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 5.946
Eliteaktiviteter: 11.555
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 325

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 3.052
Finansielle anlægsaktiver: 125
Varelager: 29
Tilgodehavender: 2.245
Likvide beholdninger: 4.358
Andre aktiver: 126

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 3.042
Hensættelser: 850
Kortfristet gæld: 6.043
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DFfR ønsker at støtte de roklubber, der vil gøre en særlig indsats for at udvikle ungdomsafdelinger, hvor unge trives og dygtiggør sig
Spor 2: DFfR vil fastholde flere voksenroere med organiserede træningstilbud i klubberne
Spor 3: DFfR vil samle og styrke organisationen, så den afspejler og understøtter DFfRs strategi, så eksekvering bliver optimal
Spor 4: DFfR ønsker at styrke og påvirke vores internationale interesser
Spor 5: DFfR vil skabe bedre ro- kano-og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt

DIF-konsulent: Jakob Ovesen
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen

Information om cookies.

Accepter