Gå direkte til indhold

Dansk Forening for Rosport

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Forening for Rosport
Skovalléen 38a
2880 Bagsværd
Tlf. 44 44 06 33
dffr@roning.dk

Idrætter

Aktiviteter
Roning

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 3.227
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.550
Kurser: 21
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 48
Team Danmark: 8.935
Andre indtægter: 2.361

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 486
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 4.771
Eliteaktiviteter: 10.196
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 0
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 689

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 2.817
Finansielle anlægsaktiver: 125
Varelager: 24
Tilgodehavender: 1.536
Likvide beholdninger: 4.341
Andre aktiver: 102

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 4.286
Hensættelser: 774
Kortfristet gæld: 3.885
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Verdensklasseforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DFfR ønsker at støtte de roklubber, der vil gøre en særlig indsats for at udvikle ungdomsafdelinger, hvor unge trives og dygtiggør sig
Spor 2: DFfR vil fastholde flere voksenroere med organiserede træningstilbud i klubberne
Spor 3: DFfR vil samle og styrke organisationen, så den afspejler og understøtter DFfRs strategi, så eksekvering bliver optimal
Spor 4: DFfR ønsker at styrke og påvirke vores internationale interesser
Spor 5: DFfR vil skabe bedre ro- kano-og kajak faciliteter og en endnu bedre adgang til vand for den organiserede idræt

DIF-konsulent: Jonas Vestergaard Jensen
DIF bestyrelseskontakt: Kenneth Plummer