Gå direkte til indhold

Dansk Faldskærms Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Faldskærms Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 77
dfu@dfu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Faldskærmsudspring

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sekretariatsleder
Nikolaj Larsen
Tlf. 23 44 20 19
nnl@dfu.dk

Bestyrelsesformand

Flemming Olsson
Tlf. 40 81 41 34
formand@dfu.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.451
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.647
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 9
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 7

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.036
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 666
Eliteaktiviteter: 0
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 1.399
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. 13

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Årets resultat 2016 (negativt = overskud): 13
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 8
Tilgodehavender: 216
Likvide beholdninger: 2.349
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.127
Hensættelser: 72
Kortfristet gæld: 374
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer
Spor 2: DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter
Spor 3: DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer
Spor 4: DFU vil styrke den røde tråd fra talent til elite

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt: Lotte Büchert

Information om cookies.

Accepter