Gå direkte til indhold

Dansk Faldskærms Union

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Faldskærms Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 27 77
dfu@dfu.dk

Idrætter

Aktiviteter
Faldskærmsudspring

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 1.449
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 1.868
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 0
Andre indtægter: 11

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 1.615
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 193
Eliteaktiviteter: 0
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 1.375
Renteudgifter og kursreguleringer: 6

Årets resultat 2018: tkr. 139

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 68
Tilgodehavender: 250
Likvide beholdninger: 2.450
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 2.226
Hensættelser: 62
Kortfristet gæld: 490
Langfristet gæld: 0

Strategiaftale med DIF
Spor 1: DFU vil vækste igennem fastholdelse af klubber og medlemmer
Spor 2: DFU vil fastholde, udvikle og optimere antallet af faciliteter
Spor 3: DFU vil udvikle instruktøruddannelse og sikkerhed som største og vigtigste faktorer
Spor 4: DFU vil styrke den røde tråd fra talent til elite

DIF-konsulent: Anne Birgitte Madsen
DIF bestyrelseskontakt:Christian Pedersen