Gå direkte til indhold

Dansk Curling Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Curling Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 25 75
info@curling.dk

Idrætter

Aktiviteter
Curling

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal

 

Fakta

Nøgletal 2018 - indtægter (tkr.)
DIF: 826
Fonde og andre (internationale) organisationer: 0
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 38
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 603
Andre indtægter: 83

Nøgletal 2018 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 18
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 206
Eliteaktiviteter: 1.033
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 73
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat 2018: tkr. 220

Nøgletal 2018 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 0
Likvide beholdninger: 517
Andre aktiver: 0

Nøgletal 2018 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 252
Hensættelser: 125
Kortfristet gæld: 140
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Dansk Curling Forbund vil skabe vækst ved at fastholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye i alderen 20-40 år.
Spor 2: Medfinansiering af Team Danmark Masterplan.

DIF-konsulent: Nicklas Bjaaland
DIF bestyrelseskontakt: Kenneth Plummer