Gå direkte til indhold

Dansk Curling Forbund

Link til forbundets hjemmeside

Sekretariat

Dansk Curling Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 25 75
info@curling.dk

Idrætter

Aktiviteter
Curling

Særlige discipliner (Centralt ForeningsRegister)
Ingen

Medlemstal


Pressekontakter

Sportschef
Ulrik Schmidt
Tlf. 
us@curling.dk

Bestyrelsesformand

Henrik Christoffersen
Tlf. 
henrik@curling.dk
 

Fakta

Nøgletal 2016 - indtægter (tkr.)
DIF: 990
Fonde og andre (internationale) organisationer: 75
Klubber, medlemmer, turneringsgebyrer: 62
Kurser: 0
Renteindtægter og kursreguleringer: 0
Sponsorer, rettigheder og entré: 0
Team Danmark: 1.325
Andre indtægter: 16

Nøgletal 2016 - udgifter (tkr.)
Administration mm: 20
Bredde, udvikling og breddeudvalg: 351
Eliteaktiviteter: 2.150
Information, kommunikation og marketing: 0
Kursusudgifter: 0
Vedtægtsbestemt og org. mødevirksomhed: 121
Renteudgifter og kursreguleringer: 0

Årets resultat: tkr. -174

Nøgletal 2016 - aktiver (tkr.)
Anlægsaktiver: 0
Finansielle anlægsaktiver: 0
Varelager: 0
Tilgodehavender: 1.149
Likvide beholdninger: 0
Andre aktiver: 84

Nøgletal 2016 - passiver (tkr.)
Egenkapital: 602
Hensættelser: 0
Kortfristet gæld: 631
Langfristet gæld: 0

Team Danmark
Internationalt eliteforbund

Strategiaftale med DIF
Spor 1: Dansk Curling Forbund vil skabe vækst ved at fastholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye i alderen 20-40 år.
Spor 2: Medfinansiering af Team Danmark Masterplan.

DIF-konsulent: Torben Bundgaard
DIF bestyrelseskontakt: Flemming Knudsen

Information om cookies.

Accepter